Πνευμονολογικό

Παιδιατρικός Τομέας
Πνευμονολογικό

Το Πνευμονολογικό Τμήμα καλύπτει τις ανάγκες των μικρών ασθενών με οξέα, υποτροπιάζοντα ή και χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού συστήματος.

Παρακολουθούνται ασθενείς με:

 1. ειδικές και μη λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος
 2. υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού συστήματος
 3. θορυβώδη αναπνοή
 4. άσθμα
 5. χρόνια βρογχίτιδα ή και βρογχεκτασίες
 6. συγγενείς ανωμαλίες αναπνευστικού συστήματος
 7. σύνδρομα εισροφήσεων
 8. υποτροπιάζουσα πνευμονία / ατελεκτασία
 9. πνευμονοπάθεια της προωρότητας (follow up)
 10. διάμεσες πνευμονοπάθειες
 11. follow up παιδιών με αναπνευστικά προβλήματα μετά από νοσηλεία

Γίνεται επίσης εκτίμηση της αναπνευστικής λειτουργίας σε φυσιολογικά παιδιά (αθλητές).

Τα παιδιά παρακολουθούνται κατά κανόνα σε εξωτερική βάση, ενώ σε ειδικές μόνο περιπτώσεις χρειάζεται νοσηλεία.

Η πληρότητα του τμήματος αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα παιδιά, εφόσον κριθεί απαραίτητο, μπορούν ακόμα και την ίδια ημέρα ή μετά από προγραμματισμό να κάνουν τον ενδεικνυόμενο έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα γίνεται:

 1. έλεγχος αναπνευστικής δοκιμασίας με σπιρομετρία προ και μετά από βρογχοδιαστολή
 2. αλλεργιολογικός έλεγχος με δερματικές δοκιμασίες δια νυγμού (skin prick tests)
 3. ακτινολογικός έλεγχος αναπνευστικού
 4. δοκιμασία ιδρώτα (τεστ ιδρώτα)
 5. ανοσολογικός έλεγχος
 6. έλεγχος αποικισμού/λοιμώξεων αναπνευστικού με λήψη καλλιεργειών
 7. βρογχοσκόπηση επί ειδικών ενδείξεων

Η θεραπευτική πρόταση τέλος, που διαμορφώνεται για το παιδί μετά από συνεκτίμηση των δεδομένων, συζητείται με τους γονείς και τον παιδίατρο του παιδιού. Η αξιολόγηση της πορείας γίνεται μετά από προγραμματισμένη επανεκτίμηση, ενώ παρέχεται η δυνατότητα συνεχούς τηλεφωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής τόσο για τους γονείς όσο και για τον παιδίατρο του παιδιού.

Στο Πνευμονολογικό Τμήμα χρησιμοποιείται προηγμένος εξοπλισμός ώστε να πραγματοποιούνται με ασφάλεια λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων στα παιδιά και τους εφήβους.

Διενέργεια τεστ Ιδρώτα

Η δοκιμασία ιδρώτα αποτελεί τη πλέον αναγνωρισμένη μέθοδο διεθνώς για την ανίχνευση ασθενών που πάσχουν από κυστική ίνωση. Η κυστική ίνωση αφορά 1/3000-1/4000 παιδιά που επισκέπτονται τα παιδιατρικά ιατρεία και είναι γνωστό ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου μπορεί να επηρεάσει ευνοϊκά την τελική πρόγνωση των ασθενών.

Η δοκιμασία ιδρώτα θα διενεργείται κατόπιν ραντεβού ταυτόχρονα με παιδο-πνευμονολογική αξιολόγηση του παιδιού χρησιμοποιώντας σύγχρονη αξιόπιστη μέθοδο που δίνει χωρίς ταλαιπωρία του παιδιού και των γονιών αποτέλεσμα σε 30 λεπτά.

Πληροφορίες