Εκπαίδευση

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού

Ο Όµιλος δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, τόσο των νεοπροσληφθέντων, όσο και τη συνεχή δια βίου εκπαίδευση του νοσηλευτικού, μαιευτικού, αλλά και διοικητικού προσωπικού. Η πλειονότητα του προσωπικού έχει συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράµµατα συνεχούς ενημέρωσης για τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στον ιατρικό χώρο, εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες και γνωριμίας με τα τελευταία επιστημονικά επιτεύγματα, αλλά και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σε τοµείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η διοίκηση µονάδων υγείας.

Στο πλαίσιο του οράµατος για εξαιρετικές νοσηλευτικές υπηρεσίες, εξέχουσα θέση έχει η συνεχής κατάρτιση του νοσηλευτικού & µαιευτικού µας προσωπικού σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της υγείας. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ πρωτοπορεί, αναζητώντας διαρκώς νέες µεθόδους βελτίωσης των υπηρεσιών του µε συνεχείς επισκέψεις και εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού στα µεγαλύτερα αντίστοιχα ιδρύµατα της Ευρώπης, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του.

Εκπαίδευση Τρίτων

Μεγάλη αξία δίνει επίσης και στην εκπαίδευση τελειόφοιτων ή απόφοιτων Πανεπιστηµίων, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού. Γι’ αυτό και δέχεται συνεχώς νέους που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία όλων των ειδικοτήτων στα πλαίσια του προγράµµατος πρακτικής άσκησης.