Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ογκολογικό Κέντρο
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
  • Το μεγαλύτερο  στην Ελλάδα, εξοπλισμένο με τέσσερις Γραμμικούς Επιταχυντές τεχνολογίας αιχμής
  • Υψηλό επίπεδο επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού
  • Υπηρεσίες εφάμιλλες διεθνώς αναγνωρισμένων κέντρων του εξωτερικού

Το κέντρο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην καταπολέμηση νεοπλασμάτων. Διαθέτει τέσσερις (4) γραμμικούς επιταχυντές τεχνολογίας αιχμής – μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα – και μονάδα Βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης,γεγονός που επιτρέπει την εξυπηρέτηση συνολικά 3000 ασθενών ετησίως.

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

 

Το κέντρο λειτουργεί από το 1997 παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής και των πιο εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT / VMAT IGRT) σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα και οργανισμούς (RTOG, ASTRO, ESTRO).

Στελεχώνεται από Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους με μεγάλη εμπειρία και άρτια εκπαίδευση, από επιστημονική ομάδα ακτινοφυσικών, εξειδικευμένους τεχνολόγους, έμπειρους νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Παρέχεται η δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης στους ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία.

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας:

Νέα