Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ογκολογικό Κέντρο
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Το κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας της Γενικής Κλινικής του ΙΑΣΩ, λειτουργεί από το 1997 στην Αθήνα, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής των πιο εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας (IMRT / VMAT IGRT) σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα και οργανισμούς (RTOG, ASTRO, ESTRO).

Στελεχώνεται από Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους με μεγάλη εμπειρία και άρτια εκπαίδευση, από επιστημονική ομάδα ακτινοφυσικών, εξειδικευμένους τεχνολόγους, ακτινολόγους, έμπειρους νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Παροχές Κέντρου

Το κέντρο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας στην καταπολέμηση νεοπλασμάτων. Διαθέτει τέσσερις (4) γραμμικούς επιταχυντές τεχνολογίας αιχμής – μοναδικό κέντρο στην Ελλάδα – και μονάδα Βραχυθεραπείας υψηλού ρυθμού δόσης,γεγονός που επιτρέπει την εξυπηρέτηση συνολικά 3000 ασθενών ετησίως.

  • Το μεγαλύτερο  στην Ελλάδα, εξοπλισμένο με τέσσερις Γραμμικούς Επιταχυντές τεχνολογίας αιχμής
  • Υψηλό επίπεδο επιστημονικού και τεχνολογικού προσωπικού
  • Υπηρεσίες εφάμιλλες διεθνώς αναγνωρισμένων κέντρων του εξωτερικού
Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

 

Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας παρέχει ακόμη τη δυνατότητα ψυχολογικής στήριξης, διατροφική υποστήριξη, ιατρείο ανακουφιστικής φροντίδας, κ.ο.κ. Η κάθε περίπτωση ασθενούς διαφέρει, γι’ αυτό τον λόγο και παρέχεται ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη προσέγγιση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και των οικογενειών τους.

 

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας: