Φυσικοθεραπείας

Παιδιατρικός Τομέας
Παιδιατρικής Φυσικοθεραπείας

Για τις ανάγκες που προκύπτουν σε ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο παιδί, είμαστε πάντα δίπλα του!

Η Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, νεογνά και βρέφη με διαταραχές της ανάπτυξης ή νευρομυϊκή δυσλειτουργία. Τέτοιες διαταραχές για παράδειγμα είναι η Εγκεφαλική Παράλυση και ένα πλήθος Νευρομυϊκών νοσημάτων, με τα οποία κάποιος μπορεί να γεννηθεί ή να αποκτήσει αργότερα στη ζωή του.

Η Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία προάγει τις κινητικές λειτουργίες και δεξιότητες, ενισχύει την αισθητηριακή ανάπτυξη, υποστηρίζει το μυοσκελετικό και το καρδιοαναπνευστικό σύστημα και προετοιμάζει την ομαλή και αποτελεσματική προσαρμογή του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον.

Ο στόχος είναι να πετύχουν το μεγαλύτερο επίπεδο ανεξαρτησίας και λειτουργικότητας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της καθημερινής του ζωής. Η αθλητική κάκωση και το τραύμα, η Σκολίωση και οι Αναπτυξιακές διαταραχές είναι ορισμένες μόνο από τις παθήσεις που αντιμετωπίζονται.

Η θεραπεία που ακολουθείται, βασίζεται στην αρχή «δια μέσου της λύσης προβλημάτων» (problem-solving) παρέμβασης και επιτρέπει την εφαρμογή μεγάλης ποικιλίας στρατηγικών αρκετά ευπροσάρμοστων στις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Η άρτια καταρτισμένη θεραπευτική ομάδα του τμήματος, με περισσότερα από τριάντα χρόνια κλινικής εμπειρίας, έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς με κάθε είδους διαταραχή του Μυοσκελετικού, Νευρικού και του Αναπνευστικού συστήματος.

Η ομάδα στελεχώνεται από Φυσιοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Λογοπεδικούς και Παιδοψυχολόγους, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του κάθε περιστατικού.

Υπάρχει άριστη και άμεση επικοινωνία με όλες τις εμπλεκόμενες ειδικότητες της αποκατάστασης όπως του Νευρολόγου, Ορθοπαιδικού, Αναπτυξιολόγου κ.ά. το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο πλεονέκτημα συνεργασίας και πληροφόρησης προς όφελος των ασθενών.

Οι θεραπευτές θεωρούν τους θεραπευτικούς χειρισμούς αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής τους παρέμβασης.

Διευκολύνουν τα κινητικά πρότυπα με την άμεση επαφή των χεριών τους, ενισχύοντας τη συνεχή αλληλοεπίδραση μεταξύ παιδιού-θεραπευτή, ενώ ταυτοχρόνως εφαρμόζουν τις τεχνικές διευκόλυνσης με τις οποίες επιτυγχάνουν να κατακτήσουν ή να επανακατακτήσουν τις στάσεις και τις κινήσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν στο κάθε παιδί την ικανότητα να αντιμετωπίσει σημαντικούς λειτουργικούς στόχους.

Η εφαρμογή χειρισμών σε συνδυασμό με τεχνικές αναχαίτισης – διευκόλυνσης και την παραγωγή φυσιολογικών κινητικών προτύπων στοχεύουν στην εδραίωση λειτουργικών δεξιοτήτων καθώς και στην προετοιμασία του κάθε παιδιού για την επίτευξη συγκεκριμένης λειτουργικής πράξης.

Η θεραπευτική παρέμβαση ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, αναπτυξιακή ή βιολογική, τα ελλείμματα και τις ανάγκες του κάθε παιδιού.

Οφέλη:

 • Βελτίωση ισορροπίας
 • Εκπαίδευση βάδισης
 • Πρόληψη βραχύνσεων
 • Βελτίωση οπτικοκινητικού συντονισμού
 • Βελτίωση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής
 • Εκπαίδευση γονέων στη διαχείριση των προβλημάτων του παιδιού τους

 

Μέθοδοι Θεραπείας

Ακολουθούνται κατάλληλοι μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες έχουν επιλεχθεί από την εξειδικευμένη ομάδα σύμφωνα με την προσωπικότητα και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται:

 • BOBATH - NDT
 • PNF
 • SENSORY INTEGRATION - SI
 • MULLIGAN
 • KINETIC FLOSINK
 • KINISIO TAPE

 

Πελματογράφημα

Η χρήση του πελματογράφου, μίας συσκευής με αισθητήρες, δίνει τη δυνατότητα καταγραφής και ανάλυσης του τρόπου στάσης και φόρτισης των πελμάτων σε όρθια θέση και κατά τη βάδιση. Τα δεδομένα καταγράφονται και βοηθούν στην επαναξιολόγηση της στάσης και βάδισης καθώς και στην κατασκευή Ορθοτικών πελμάτων έσω υποδήματος.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας:

Email

Στελέχωση: