Αιματολογία

Παιδιατρικός Τομέας
Παιδιατρική Αιματολογία

Το Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας προσφέρει άριστες υπηρεσίες σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν διαταραχές του αιμοποιητικού συστήματος, δηλαδή παθήσεις που αφορούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια.

Τα αιματολογικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας είναι ποικίλα αλλά συνήθως ήπια, παροδικά και καλοήθους μορφής, όπως είναι οι αναιμίες, οι λεμφαδενίτιδες, η ουδετεροπενία, οι διαταραχές των αιμοπεταλίων, της πηκτικότητας του αίματος κ.α.

Σοβαρά αιματολογικά νοσήματα όπως η λευχαιμία, η απλαστική αναιμία, το λέμφωμα, τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, είναι σπάνια στην παιδική ηλικία και χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση.

Στο Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας λειτουργεί εξωτερικά ιατρείο σε καθημερινή βάση, στο οποίο πραγματοποιείται πλήρης κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος και μπορούν να αντιμετωπιστούν μικροί ασθενείς με αιματολογικά προβλήματα.

Στο αιματολογικό εργαστήριο γίνεται ο πλέον σύγχρονος έλεγχος για τη διάγνωση και παρακολούθηση κάθε παιδιατρικού αιματολογικού νοσήματος

Πληροφορίες

Στελέχωση:

Νέα