Προφιλ ιατρού

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΛΟΓΟΣ-ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική