Προφιλ ιατρού

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΛΟΓΟΣ-ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Παιδιατρική