Εργαστήριο Πολυυπνογραφίας

Παιδιατρικός Τομέας
Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Αναπνοής στον Ύπνο

Στο Εργαστήριο Πολυυπνογραφίας, μελετώνται οι διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο σε παιδιά και εφήβους. Εξετάζονται παιδιά με ροχαλητό, υπερτροφικές αμυγδαλές ή/και αδενοειδείς εκβλαστήσεις και παρατηρούμενες άπνοιες στον ύπνο.

Πραγματοποιείται πολυκαταγραφική μελέτη ύπνου, όπου εξετάζονται οι κινήσεις του θώρακα και της κοιλιάς με ταυτόχρονο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα προκειμένου να γίνει σταδιοποίηση του ύπνου, ηλεκτροκαρδιογράφημα για την ανίχνευση βραδυκαρδίας- ταχυκαρδίας, καταγραφή της ροής αέρα από το στόμα και τη μύτη και παλμική οξυμετρία για την καταγραφή των αποκορεσμών.

Γίνεται, δηλαδή, συνολική αξιολόγηση του τρόπου, που αναπνέει το παιδί, κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως αυτή ορίζεται διεθνώς. Η αξιολόγηση αυτή συνδράμει ουσιαστικά στο σχεδιασμό της θεραπευτικής προσέγγισης των διαταραχών αυτών, σε συνεννόηση πάντα με ωτολαρινολαρυγγολόγο.

Πληροφορίες

Στελέχωση:

Συντονίστρια Διευθύντρια
Διευθύντρια Πνευμονολόγος
Επιμελήτρια