Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων και Οικογένειας

Παιδιατρικός Τομέας
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων & Οικογένειας

Το Τμήμα Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων & Οικογένειας του ΙΑΣΩ Παίδων παρέχει βοήθεια σε γονείς και παιδιά για τη διαχείριση προβλημάτων, όπως:

  • άγχος αποχωρισμού των παιδιών
  • δυσκολίες στις οικογενειακές σχέσεις
  • κακή σχολική απόδοση ή δυσκολία
  • προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον
  • προβλήματα εφηβείας
  • προσαρμογή στο κοινωνικό περιβάλλον
  • ψυχοσωματικά συμπτώματα (πονοκέφαλος, πόνος κοιλιάς, κ.λπ.)
  • διάφορες εμμονές & άγχη
  • διαταραχές της διάθεσης, διατροφής, κ.λπ.
Πληροφορίες

Στελέχωση:

Διευθύντρια