Ειδική Μονάδα Αύξησης Παιδιών και Εφήβων και Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο

Παιδιατρικός Τομέας
Ειδική Μονάδα Αύξησης Παιδιών και Εφήβων

Η Ειδική Μονάδα Αύξησης Παιδιών και Εφήβων έχει ως στόχο να αξιολογήσει τις σωματικές αλλαγές του παιδιού από τη νεογνική έως την εφηβική ηλικία.

Η Ειδική Μονάδα Αύξησης Παιδιών και Εφήβων ασχολείται με τη διάγνωση και την αντιμετώπιση διαταραχών που αφορούν σε:

  • διαταραχές του αναστήματος
  • διαταραχές του βάρους
  • διαταραχές της εφηβείας (πρώιμη ήβη, πρώιμη αδρεναρχή, καθυστερημένη εφηβεία)
  • άλλες παιδοενδοκρινολογικές και γενετικές διαταραχές
  • αξιολόγηση κάθε σωματικής αλλαγής και θεραπείας

Η Ειδική Μονάδα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του ΙΑΣΩ Παίδων καθώς και άλλες αντίστοιχες μονάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι εξετάσεις που μπορεί να συστήσει ο γιατρός για την ανίχνευση μιας διαταραχής ανάπτυξης, εξαρτώνται από τα ευρήματα σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης. Ένα μικρό παιδί που είναι υγιές και αυξάνεται με κανονικό ρυθμό, μπορεί να παρακολουθείται μόνο, κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας. Ωστόσο, ένα παιδί που έχει σταματήσει να αναπτύσσεται ή αναπτύσσεται πιο αργά από το αναμενόμενο, θα χρειαστεί πρόσθετο εργαστηριακό έλεγχο αλλά και θεραπεία.

Είναι, επίσης, σημαντικό οι γονείς να εντοπίσουν έγκαιρα τα κοινωνικά και τα συναισθηματικά προβλήματα των παιδιών τους και να τα βοηθήσουν να αποδεχτούν τη δική τους ανάπτυξη.

Η Μονάδα Αύξησης Παιδιών & Εφήβων και το Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο δέχονται κατόπιν ραντεβού και η κλινική εκτίμηση διαρκεί περίπου μία ώρα.
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος

Ωράριο λειτουργίας:

Στελέχωση:

Νέα