Έκτακτα περιστατικά

Υπηρεσίες
Έκτακτα περιστατικά

Τηλεφωνικό κέντρο

210 618 4000
Έκτακτα Περιστατικά (Μαιευτικά και Γυναικολογικά) αντιμετωπίζονται όλο το 24ωρο στο τμήμα παραλαβής ασθενών στο επίπεδο -1 από έμπειρο και εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η αντιμετώπιση τους υποστηρίζεται από πλήρη εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο όλο το 24ωρο και από συμβούλους ειδικοτήτων όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας: