Φυματιολογικό

Παιδιατρικός Τομέας
Φυματιολογικό

Στο Φυματιολογικό τμήμα παρέχεται διάγνωση, αντιμετώπιση και τακτική παρακολούθηση παιδιών με φυματιώδη μόλυνση και φυματίωση από εξειδικευμένους ιατρούς - πνευμονολόγους.

Πληροφορίες

Νέα