Παιδιατρικές κλινικές

Παιδιατρικός Τομέας
Α΄ Παιδιατρική Κλινική
Τηλεφωνικό κέντρο
210 638 3000