Αποστολή - Όραμα

ιδιωτική κλινική ΙΑΣΩ αθήνα
Η Αποστολή μας

Να παρέχουμε υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.

 

Το Όραμα μας

Να αποτελούμε σημείο αναφοράς για τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρουμε στον άνθρωπο ασθενή.

 

Οι Αξίες του Ομίλου ΙΑΣΩ:

  • με ευγένεια & φιλικότητα
  • με ενδιαφέρον & προσοχή
  • με επαγγελματισμό
  • με αφοσίωση & φροντίδα
  • με αξιοπρέπεια
  • με σεβασμό στις ξεχωριστές σας ανάγκες