Παιδιατρικές κλινικές

Παιδιατρικός Τομέας
Δ' Παιδιατρική Κλινική
Τηλεφωνικό κέντρο
210 638 3000