Οδηγός Ασθενή Μαιευτικής Κλινικής

Εισαγωγή Ασθενούς Μαευτικής κλινικής

Εισαγωγή ασθενών

Η εισαγωγή σας γίνεται στο Τμήμα της Υποδοχής και κατά την εισαγωγή σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία όπως: όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, οικογενειακή κατάσταση, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικό Φορέα καθώς και να προσκομίσετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων, ληξιαρχική πράξη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όταν πρόκειται για άγαμη μητέρα.

Προτείνουμε να αφήσετε τα τιμαλφή σας στο σπίτι. Η Κλινική μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια των προσωπικών αντικειμένων. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλείστε να τα παραδώσετε στο συνοδό σας κατά την εισαγωγή.

Στη συνέχεια της διαδικασίας εισαγωγής εφαρμόζεται πλάνο φροντίδας (λήψη ιστορικού, εργαστηριακές εξετάσεις ή απεικονιστικό έλεγχο όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεράποντα Ιατρού και τις Διαδικασίες και τα Πρωτόκολλα της Κλινικής.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας