Οδηγός Ασθενή Γυναικολογικής Κλινικής

Εισαγωγή ασθενούς Γυναικολογικής κλινικής

Εισαγωγή ασθενών

Η εισαγωγή σας γίνεται στο Τμήμα της Υποδοχής και κατά την εισαγωγή σας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία όπως: όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, οικογενειακή κατάσταση, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Ασφαλιστικό Φορέα καθώς και να προσκομίσετε το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Προτείνουμε να αφήσετε τα τιμαλφή σας στο σπίτι. Η Κλινική μας δεν φέρει ευθύνη  για  τυχόν  απώλεια  των  προσωπικών  αντικειμένων.  Σε  αντίθετη περίπτωση  παρακαλείστε  να  τα  παραδώσετε  στο  συνοδό  σας  κατά  την
εισαγωγή ή να τα παραδώσετε για φύλαξη στη θυρίδα στο τμήμα υποδοχής στο -1 επίπεδο.

Στη συνέχεια της διαδικασίας εισαγωγής εφαρμόζεται πλάνο φροντίδας (λήψη ιστορικού, εργαστηριακές εξετάσεις ή απεικονιστικό έλεγχο όπου απαιτείται), σύμφωνα με τις οδηγίες του Θεράποντα Ιατρού και τις Διαδικασίες και τα Πρωτόκολλα της Κλινικής.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα Επικοινωνίας