Παροχές

 

Η Διοίκηση του Ομίλου ΙΑΣΩ δεσμεύεται έμπρακτα για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος έχοντας ως προτεραιότητα τη «φροντίδα» του ανθρώπινου δυναμικού της παρέχοντας σε όλα τα μέλη της οικογένειας ΙΑΣΩ:

  • Εκπτώσεις για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζομένους και σε συγγενείς α΄ βαθμού στις εταιρείες του Ομίλου
  • Ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους
  • Χρηματοδότηση Μεταπτυχιακών σπουδών
  • Δυνατότητα οικονομικής διευκόλυνσης έναντι μελλοντικών αποδοχών
  • Ετήσιο check up
  • Γεύμα στο προσωπικό µε συμβολική συμμετοχή των εργαζομένων και των ιατρών
  • Προνόμια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνεργαζόμενα καταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων.
  • Πάρκινγκ εργαζομένων