Παιδιατρικές κλινικές

Παιδιατρικός Τομέας
Γ΄ Παιδιατρική Κλινική
Τηλεφωνικό κέντρο
210 638 3000