Νεφρολογικό

Παιδιατρικός Τομέας
Νεφρολογικό

Το γνωστικό αντικείμενο του Παιδονεφρολόγου αφορά στη μελέτη των παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος. Μεταξύ των παθολογικών αυτών καταστάσεων, πολλές περιπτώσεις εντοπίζονται ήδη από την ενδομήτρια ζωή του εμβρύου, και για το λόγο αυτό ο Παιδονεφρολόγος καλείται να γνωματεύσει και επί εγκύων γυναικών, οι οποίες κυοφορούν έμβρυο/α με πιθανή ανατομική ανωμαλία εκ του ουροποιητικού συστήματος. Ανάμεσα στις πιο κοινές από αυτές είναι η παροδικού τύπου διάταση (ήπια υδρονέφρωση) κυρίως στο ανώτερο ουροποιητικό σύστημα, η κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, και η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής, ενώ στις λιγότερο συχνές ανήκουν οι δυσπλαστικοί νεφροί, ο συγγενώς μονήρης νεφρός, ο έκτοπος νεφρός και ο πεταλοειδής νεφρός. Όλες οι παραπάνω καταστάσεις προδιαθέτουν το βρέφος ή και το μεγαλύτερο παιδί σε ουρολοίμωξη και για το λόγο αυτό ο Παιδονεφρολόγος θα δώσει από τη πρώτη βρεφική ηλικία τις οδηγίες πρόληψης. Σε ορισμένες από τις παραπάνω καταστάσεις πιθανόν να απαιτηθεί και χειρουργική παρέμβαση και στις περιπτώσεις αυτές η συνεργασία με τον Παιδοουρολόγο κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Άλλη κατηγορία νοσημάτων που καλείται να διαγνώσει και θεραπεύσει ο Παιδονεφρολόγος είναι οι διαφόρου τύπου σπειραματοπάθειες (σπειραματονεφρίτιδες, παθήσεις ουροφόρου σωληναρίου) μερικές από τις οποίες είναι ήπιες και θεραπεύονται χωρίς επακόλουθα, ενώ άλλες απαιτούν την περαιτέρω διερεύνηση και ιστολογική ταξινόμηση με την εφαρμογή της νεφρικής βιοψίας, τεχνικής που επίσης αποτελεί έργο του Παιδονεφρολόγου. Άλλες παθολογικές καταστάσεις που απαιτούν παιδονεφρολογική εκτίμηση και στενή παρακολούθηση είναι η αιματουρία, λευκωματουρία, υπέρταση, υπερασβεστιουρία, μεταβολική οξέωση και η υποκιτρουρία.

Επιγραμματικά, σπειραματοπάθειες, ασυμπτωματική αιματουρία ή λευκωματουρία, ουρολοιμώξεις με ειδικό χαρακτήρα, ανατομικές ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος, συστηματικά νοσήματα που εκδηλώνουν συμπτώματα και εκ των νεφρών (αγγειίτις, ερυθηματώδης λύκος), γενετικά νοσήματα των νεφρών, νεφρολιθίαση και υπέρταση αποτελούν τα συνηθέστερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο παιδονεφρολόγος με στόχο την έγκαιρη διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση και την αποφυγή της νεφρικής ανεπάρκειας.

Στο Νεφρολογικό τμήμα του ΙΑΣΩ Παίδων παρέχεται η δυνατότητα για τον εργαστηριακό (βιοχημικό, μεταβολικό ανοσολογικό, μικροβιολογικό, ακτινολογικό και πυρηνικής ιατρικής) ή άλλου τύπου διερευνητικό έλεγχο (βιοψία νεφρού) όλων των παραπάνω παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος της παιδικής ηλικίας.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος: