Δερματολογικό

Παιδιατρικός Τομέας
Δερματολογικό

Στο Δερματολογικό Τμήμα εξετάζονται και αντιμετωπίζονται βρέφη και παιδιά με παθήσεις του δέρματος και των εξαρτημάτων (τρίχες, νύχια) από εξειδικευμένους ιατρούς.

Τα δερματολογικά νοσήματα μπορεί να είναι:

  1. κληρονομούμενα που είτε υπάρχουν από τη γέννηση ή εμφανίζονται αργότερα και
  2. λοιμώδη που οφείλονται σε βακτήρια ( πχ χρυσίζων σταφυλόκοκκος) ιούς (μολυσματική τέρμινθος, μυρμηκιές), μύκητες ή παράσιτα.

Για τα κληρονομούμενα νοσήματα έχει μεγάλη σημασία η έγκαιρη διάγνωση για αντιμετώπιση του πάσχοντος και η δυνατότητα προγεννητικού ελέγχου σε επόμενο παιδί στην οικογένεια.

Οι λοιμώξεις δέρματος αντιμετωπίζονται ανάλογα (πχ αφαίρεση βλαβών μολυσματικής τερμίνθου και μυρμηκιών).

Επίσης συστηματικά νοσήματα μπορεί να έχουν εκδηλώσεις από το δέρμα και συχνά ο εξειδικευμένος στη δερματολογία παιδιών γιατρός μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση συστηματικού νοσήματος και αντιμετώπιση του.

Πραγματοποιείται επίσης δερματοσκοπικός έλεγχος μελαχρωματικών σπίλων και δίνονται κατάλληλες οδηγίες για έλεγχο και αντιμετώπιση αιμαγγειωμάτων και αγγειακών δυσπλασιών.

Πληροφορίες

Στελέχωση:

Επιστημονική Διευθύντρια
Επιστημονικοί Συνεργάτες

Νέα