Νευρολογικό

Παιδιατρικός Τομέας
Νευρολογικό

Η Παιδιατρική Νευρολογία ή Παιδονευρολογία, έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και αντιμετώπιση παθήσεων και διαταραχών του Νευρικού Συστήματος παιδιών και εφήβων (0-18 ετών).

Το Παιδονευρολογικό Τμήμα προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 • Τακτικά ιατρεία
 • Ιατρείο για έκτακτα περιστατικά σε κανονικό ωράριο
 • Νοσηλεία ασθενών για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς
 • Ηλεκτρο-εγκεφαλογραφικό εργαστήριο
 • Διασυνδετική Υπηρεσία για την εξυπηρέτηση ασθενών νοσηλευόμενων

Τα βρέφη, τα παιδιά και οι έφηβοι που εξετάζονται και αντιμετωπίζονται στο τμήμα αυτό παρουσιάζουν μία μεγάλη ποικιλία νευρολογικών και νευρο-αναπτυξιακών προβλημάτων. Η πλειοψηφία των διαταραχών αυτών είναι μικρής ή μεσαίας βαρύτητας και αντιμετωπίσιμες από τους παιδονευρολόγους και τις συναφείς και συνεργαζόμενες ιατρικές και θεραπευτικές ειδικότητες. Για τις σοβαρότερες από αυτές υπάρχουν νέες και συνεχώς εξελισσόμενες μέθοδοι φαρμακευτικής, χειρουργικής ή άλλης αντιμετώπισης οι οποίες βελτιώνουν την έκβαση και την ποιότητα ζωής των παιδιών μας.

Τα προβλήματα που καλείται ο παιδονευρολόγος να αντιμετωπίσει κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • Διάγνωση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση παιδιών με προβλήματα κατά τη νεογνική περίοδο.
 • Συστηματική διαχρονική παρακολούθηση των νεογνών με υψηλό κίνδυνο για μελλοντικά νευρο-αναπτυξιακά προβλήματα (π.χ. λόγω προωρότητας), με στόχο την έγκαιρη διάγνωση τυχόν αποκλίσεων και την πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση.
 • Διαταραχές της διάπλασης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
 • Γενετικές ανωμαλίες και δυσμορφικά σύνδρομα, όπως χρωμοσωμιακές ανωμαλίες, Σύνδρομο Angelman, Σύνδρομο Rett κ.ά.
 • Διαταραχές του κρανίου και των αυχενικών σπονδύλων με επιπτώσεις στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: Κρανιοσυνοστεώσεις συνδρομικές και μη συνδρομικές, Σύνδρομο Chiari I κ.λπ.
 • Υδροκέφαλος
 • Εγκεφαλική παράλυση: Διάγνωση και διαφορική διάγνωση, Αντιμετώπιση και αποκατάσταση. Εγχύσεις αλλαντικής τοξίνης σε ασθενείς με σπαστικότητα και δυστονία
 • Νευροδερματικά σύνδρομα, όπως Νευροϊνωμάτωση, Οζώδη σκλήρυνση κ.ά.
 • Νευρομεταβολικές και νευρο-εκφυλιστικές παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.
 • Παθολογικές ακούσιες κινήσεις: Τικ, Σύνδρομο Tourette, Χορεία, Παροξυσμικές δυσκινησίες, Πρωτοπαθείς δυστονίες κ.λπ.
 • Λοιμώξεις Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Μηνιγγίτις, Εγκεφαλίτις, Μηνιγγο-εγκεφαλίτις).
 • Απομυελινωτικές Διαταραχές: Σκλήρυνση κατά πλάκας, ADEM.
 • Παραλοιμώδεις και Μεταλοιμώδεις διαταραχές, όπως οξεία εγκάρσια μυελίτις, οξεία παρεγκεφαλιδική αταξία κ.ά.
 • Αυτο-άνοσες εγκεφαλίτιδες.
 • Ρευματικές και άλλες φλεγμονώδεις διαταραχές με συμμετοχή του νευρικού συστήματος.
 • Τραυματικές εγκεφαλοπάθειες
 • Τοξικές εγκεφαλοπάθειες
 • Υποξικές-ισχαιμικές εγκεφαλοπάθειες, λόγω πνιγμού, ασφυξίας κ.λπ.
 • Όγκοι και άλλες χωροκατακτητικές επεξεργασίες.
 • Αγγειακές παθήσεις του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, όπως Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, Σηραγγώδη αγγειώματα κ.λπ.
 • Επιληψίες και άλλες διαταραχές που χαρακτηρίζονται από επιληπτικές κρίσεις.
 • Άλλες παροξυσμικές διαταραχές πλην των επιληψιών (κρίσεις κατακράτησης αναπνοής, συγκοπικά επεισόδια καλόηθες παροξυσμικό ραιβόκρανο κ.ά.).
 • Ημικρανίες και άλλες κεφαλαλγίες παιδιών και εφήβων
 • Διαταραχές του οπτικού, ακουστικού και αιθουσαίου συστήματος.
 • Νευρομυϊκά νοσήματα νευρογενούς φύσεως: Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία, Περιφερικές νευροπάθειες κληρονομούμενες (Charcot-Marie-Tooth κ.ά.), Μεταλοιμώδης πολυριζονευροπάθεια (Σύνδρομο Guillain-Barré), Χρόνια φλεγμονώδης, απομυελινωτική πολυνευροπάθεια, κ.λπ.
 • Παθήσεις των μυών: Μυϊκές δυστροφίες, Συγγενείς Μυοπάθειες, Μυοτονίες, Μεταβολικές μυοπάθειες, Φλεγμονώδεις μυοπάθειες, Μυασθένεια και μυασθενικά σύνδρομα κ.ά.
 • Νευρολογικές εκδηλώσεις συστηματικών παθήσεων, διαταραχών της θρέψης, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας.
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση και νοητική υστέρηση.
 • Διαταραχές Αυτιστικού φάσματος.
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα
 • Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές – Δυσλεξία κ.ά.
 • Διαταραχές ύπνου.

 

Τι μπορεί να περιμένουν οι ασθενείς μας:

 • Οι εξωτερικοί ασθενείς εξυπηρετούνται σε πρωινά και απογευματινά ιατρεία.
 • Οι ασθενείς με οξέα ή χρόνια προβλήματα μπορούν να παίρνουν παραπεμπτικά συνταγογράφησης μέσω ΕΟΠΥΥ, πιστοποιητικά για ΚΕΠΑ και γνωματεύσεις για την κλινική τους κατάσταση, γραπτές γνωματεύσεις των ηλεκτρο-εγκεφαλογραφημάτων.
 • Οι παιδονευρολόγοι έχουν την τύχη να περιβάλλονται από άλλες ειδικότητες απαραίτητες για την άσκηση του έργου τους, όπως νευροακτινολόγους, νευροχειρουργούς, γενετιστές, παιδοορθοπεδικούς και άλλους, με εξαιρετικά υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Η γειτνίαση και η στενή συνεργασία μαζί τους εξασφαλίζει την άμεση και επιτυχή αντιμετώπιση ακόμη και των πιο σύνθετων παιδονευρολογικών προβλημάτων.
 • Στόχος μας, πλην της άρτιας διάγνωσης και αντιμετώπισης των ασθενών μας, είναι η στενή επικοινωνία με τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό ιατρό και η διεξοδική πληροφόρηση των οικογενειών που μας εμπιστεύονται.
Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Τηλέφωνο για ραντεβού: