Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο ΙΑΣΩ Α.Ε.

Σταματίου Γεώργιος, Πρόεδρος
Σπυρόπουλος Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος
Δουλγεράκης Εμμανουήλ, Διευθύνων Σύμβουλος
Παπαμάρκου Μαρία, Μέλος
Ξεπαπαδάκης Γρηγόριος, Μέλος
Alvarez – Demalde Federico, Μέλος
Van Steenkiste James Peter, Μέλος

Διευθυντικά Στελέχη

Παπαμάρκου Μαρία, Chief Operating Officer Ομίλου
Ταμπουρέα Χριστίνα, Chief Commercial Officer Ομίλου
Τσάκωνας Ιωάννης, Chief Financial Officer Ομίλου
Στρατικοπούλου Ελπίδα, Νοµικός Σύµβουλος Ομίλου
Αϊβαλιώτης Νικόλαος Σύµβουλος Έργων Ομίλου
Ανδρούτσος Ιωάννης, Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού Ομίλου
Βαμβακάρης Νικόλαος, Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Ομίλου ΙΑΣΩ
Θεολογίτη Ουρανία, Διευθύντρια Εφαρµογών Πληροφορικής Ομίλου
Κατωπόδης Γεώργιος, Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων Ομίλου
Ράτσικας Γεώργιος, Διευθυντής Προμηθειών Ομίλου
Σκούρτη Θεανώ, Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου
Αθανασοπούλου Νικολέττα, Διευθύντρια Λογιστηρίου ΙΑΣΩ
Βιτάλη Έλενα, Διευθύντρια Ξενοδοχειακών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
Καρούζου Αθανασία, Αναπλ. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ
Λαλιώτη Χριστίνα,Υποδιευθύνουσα Γενικής Κλινικής ΙΑΣΩ
Μουτσάκης Εμμανουήλ, Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ
Μπίτη Σοφία, ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΙΑΣΩ
Παθούλας Οδυσσέας, Διευθυντής Βιοϊατρικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ
Παράσχη Εύα, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Λογιστηρίου Ασθενών
Τάτση Γαρυφαλλιά, Διοικητική Διευθύντρια
Τσιουμπλέκος Αριστοτέλης, Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης