Προφιλ ιατρού

ΔΟΞΑ ΚΟΤΖΙΑ

ΠΑΙΔΟΠΝΕΥΜΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΥΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
  1. Παιδιατρική