Ουρολογικό

Το Ουρολογικό τμήμα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε νεογνά, βρέφη, παιδιά και εφήβους. Λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα στα πλαίσια του Χειρουργικού Τομέα και αποτελείται από:

  • το τμήμα των εξωτερικών Ιατρείων
  • την Ουρολογική κλινική για τα περιστατικά που χρειάζονται νοσηλεία και
  • το χειρουργείο για τη διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων

 

Το Ουρολογικό τμήμα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών, το τμήμα έχει συνεχή και άμεση συνεργασία με την Παιδοχειρουργική και Παιδιατρική κλινική ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του ασθενή με ουρολογικό πρόβλημα.

Επίσης, διενεργούνται προγραμματισμένες ή επείγουσες επεμβάσεις όπου υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής όλης της γκάμας των ουρολογικών επεμβάσεων, οι οποίες βάσει ενδείξεων μπορεί να γίνουν είτε με ανοικτή χειρουργική επέμβαση είτε με ενδοσκοπική μέθοδο χωρίς τομή.

Πληροφορίες