Προφιλ ιατρού

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  1968-1974: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

  1975-1978: Ειδικότητα Παιδιατρικής

  1975-1976: Παθολογία, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Αγ.Φραγκίσκου, ΗΠΑ.

  1976-1978: Παιδιατρική, ΜΟUNT ZION HOSPITAL AND MEDICAL CENTER, Αγ. Φραγκίσκος, Καλιφόρνια, ΗΠΑ

  1980-1982: Ειδίκευση στην Παιδιατρική Νευρολογία, Children’s Hospital of Michigan, Wayne State University, School of Medicine, ΗΠΑ

  1982-1984: Ειδίκευση στην Γενική Νευρολογία, Lafayette Clinic, Wayne State University, School of Medicine, ΗΠΑ

  1984-1985: Νευροφυσιολογία και Έρευνα σε Νευροψυχιατρικές παθήσεις, Lafayette Clinic, Wayne State University, School of Medicine, ΗΠΑ

  Ακαδημαϊκοί τίτλοι

  1983-1985: Λέκτωρ Παιδονευρολογίας, Ψυχιατρικού Τομέα Wayne State University, School of Medicine, ΗΠΑ

  Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Κρήτης, Toμέας Μητέρα-Παιδί, με γνωστικό αντικείμενο τη Παιδονευρολογία, 1989. (Εκλέχθηκε και δεν αποδέχθηκε το διορισμό λόγω ταυτόχρονης εκλογής ως Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης – θέση την οποίαν κατείχε έως το 2017).

  Διδακτορική Διατριβή

  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

  Διδακτορική Διατριβή:"Απνοία βρεφικής ηλικίας. Μελέτη 110 βρεφών" Κατατέθηκε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, Δεκέμβριο 1984.

  Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Ιούλιος 1984-Ιούνιος 1985: Attending Physician In Pediatric Neurology, Children’s Hospital of Michigan, ΗΠΑ
  • Ιούλιος 1985-Ιούνιος 1989: Επιμελήτρια Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία"
  • Ιούλιος 1989-Μάρτιος 1990: Επιμελήτρια Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων "Αγλαία Κυριακού”
  • Μάρτιος 1990- Αύγουστος 2017: Δ/ντρια Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης
  • Αύγουστος 2017 – Σήμερα: Υπεύθυνη Παιδονευρολογικού Τμήματος, ΙΑΣΩ Παίδων
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  1. Εγκεφαλική Παράλυση
  2. Επιληψία
  3. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα
  4. Νευρομυϊκά νοσήματα

  Διακρίσεις κατά τη τελευταία πενταετία

  1. Από το 2014, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Surveillance for Cerebral Palsy in Europe ως υπεύθυνη (leader) του Εθνικού Μητρώου για την Εγκεφαλική Παράλυση της Αττικής, με την επωνυμία C31. Η δραστηριότητα αυτή πλέον βρίσκεται κάτω από το “INSTITUTE FOR HEALTH AND CONSUMER PROTECTION, EUROPEAN COMMISSION, JOINT RESERCH CENTER”.
  2. Είναι μέλος τριμελούς διεθνούς επιτροπής (DATA MONITORING COMMITTEE) για 4 διεθνείς μελέτες της Γερμανικής Φαρμακευτικής Εταιρίας MERZ για τη θεραπεία της σπαστικότητας και της σιελόρροιας με Αλλαντική Τοξίνη Α, οι οποίες θα κατατεθούν προς έγκριση στο FDA και EMA.
  3. Έλαβε τιμητική διάκριση από την Εταιρία LILLY ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ για μελέτη που διεκπεραιώθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα.
  4. Έγινε μέλος διεθνούς δικτύου για την αναζήτηση γενετικών αιτίων στην Εγκεφαλική Παράλυση κάτω από τον Καθηγητά M. KRUER , MD , UNIVERSITY OF ARIZONA, USA.
  5. Έλαβε τιμητική διάκριση από το Σύλλογο «Άγγελοι της Γης» που εκπροσωπεί κορίτσια με Σύνδρομο RETT και τις οικογένειες τους για τη συμβολή της Παιδονευρολογικής Κλινικής του ΓΝΠΠ στη φροντίδα της ομάδας των ασθενών αυτών.

  Διεθνείς Επιτροπές

  • Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Ύπνου στο European Sleep Research Society
  • Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Ύπνου στο European Federation of Neurological Sciences (EFNS)
  • Εκπρόσωπος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας για τις Διαταραχές Ύπνου στο European Federation of Neurological Sciences (EFNS), έως το 2005
  • Εκπρόσωπος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας για τη Παιδονευρολογία στο European Federation of Neurological Sciences (EFNS), έως το 2005
  • Επιτροπή της International Child Neurology Association (ICNA) στην World Federation of Neurology (WFN) Task Force, 2004
 • Διεθνείς Δημοσιεύσεις
  1. Grand Mal discharge
   S.Cayasirlsobhon, P.Culls, R.Sack and A.Papavasiliou
   Clinical Electroencephalography, 15(3), 155-158, 1984
  2. Electroencephalographic findings in unmedicated, neurologically intact Tourette syndrome patients
   N.P.Verma, A.S.Papavasiliou, P.A.Le Witt
   Electroencephaloraphy and Clinical Neurophysiology, 64, 12-20, 1986
  3. Tetrahydroblopterin in Dystonia: Identification of abnormal metabolism and therapeutic trials
   P.A.LeWitt, L.P.Miller, R.A.Levine, W.Lovenberg, R.P.Newman, A.Papavasiliou, A.Rayes, R.Eldridge and R.S.Burns
   Neurology, 36, 760-764, 1986
  4. Clinical and demographic characteristics of infants evaluated for ‘’Near-Miss’’ sudden infant death syndrome and sleep apnea
   A.Papavasiliou, H.Gray
   Journal of Perinatology, VI (3), 221-224, 1986
  5. Sensory evoked responses in Tourette syndrome
   A.Papavasiliou, N.P.Verma and P.A.Le Witt
   Clinical Electroencephalography, 19 (2), 108-110, 1988
  6. Pterin abnormalities in dystonia: a metabolic marker with therapeutic implications P.A.LeWitt, L.P.Miller, R.A.Levine, W.Lovenberg, R.P.Newman, A.Papavasiliou, A.Rayes, R.Eldridge and R.S.Burns
   Advances in Neurology, 50:193-201, 1988
  7. Dose-response effects of chronic methylphenidate administration on late event - related potentials in Attention Deficit Disorder
   A.S.Papavasiliou, H.Lycaki, P.A. Le Witt, S.Chayasirisobhon, N.P.Verma, D.Spivak
   Clinical Electroencephalography, 19(3), 129-133, 1988
  8. Subclinical neuropathy in children with inherited haemostasis disorders
   E.Stamboulis, A.S.Papavasiliou, H.G.Platokouki, A.P. Mitsika, S.A.Aronis
   Electromyography and Clinical Neurophysiology, 32, 511-514, 1992
  9. Mild de Lange Syndrome – does it exist?
   M.Baraltser and A.Papavasiliou
   Clinical Dysmorphology, 2, 147-150, 1993
  10. Risk factors for cerebral palsy: a case control study in Greece
   E.Petridou, M. Koussouri, N. Toupadaki, A. Papavasiliou, S. Youroukos, E. Katsarou, D. Trichopoulos.
   Scandinavian Journal of Social Medicine, 24, 14-26, 1996
  11. Diet during pregnancy and the risk of cerebral palsy
   E.Petridou, M.Koussouri, N.Toupadaki, A.Papavasiliou, S.Youroukos, S.Pantelakis, J.Olsen, D.Trichopoulos
   British Journal of Nutrition, 79, 407-412, 1998
  12. Neurometabolic Testing in Developmental Delay.
   Antigone S. Papavasiliou MD, FAAP, Helen Bazigou, MD, Evagelos Paraskevoulakos MD, Charalambos Kotsalis MD.
   Journal of Child Neurology, 15: 620-622,2000
  13. Survival and Neurodevelopmental Outcome of Low Birth Weight Infants Over 8 Years.
   M.Tzaki, M. Taliadourou, H. Bazigou-Fotopoulou, A. Papavasiliou and Y. Papathanasiou.
   Perinatology, Monduzzi Editore, International Proceedings, 127-130, 2001.
  14. Quality of Life in Children and Adolescents with Epilepsy in Greece.
   I. Rizou, M. Stoikidou, C. Kotsalis, C. Panou, P. Demakakos, A. Papavasiliou.
   Paediatria Croatica, 47:53-56, 2003.
  15. Transient Cerebellar Mutism in the Course of Acute Cerebellitis.
   Antigone S. Papavasiliou, Charalambos Kotsalis, Stamos Trakadas.
   Pediatric Neurology, 30:71-74,2004.
  16. Psychogenic Status Epilepticus in Children.
   A. Papavasiliou, N. Vassilaki, E. Paraskevoulakos, Ch. Kotsalis, H. Bazigou, and I. Bardani.
   Epilepsy and Behavior, 5:539-546, 2004.
  17. Written language skills in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes.
   Papavasiliou A, Mattheou D, Bazigou H, Kotsalis C, Paraskevoulakos E.
   Epilepsy and Behavior, 6:50-58, 2005.
  18. Cardiac and Sternoclidomastoid Muscle Involvement in Duchenne Muscular Dystrophy. An MRI Study.
   S. Mavrogeni, G.E. Tzelepis, G. Athanasopoulos, T. Maounis, M. Douskou, A. Papavasiliou, and D. Cokkinos.
   Chest 2005; 127:143-148.
  19. Knoweledge and attitude of the Greek educational community toward epilepsy and the epileptic student.
   J. Kaleyias, M. Tzoufi, C. Kotsalis, A. Papavasiliou and N. Diamantopoulos.
   Epilepsy and Behavior 2005; 6:179-186.
  20. Trends in the treatment of Attention Deficit Hyperactivity disorder.
   A.S. Papavasiliou
   The International Journal of Child Neuropsychiatry 2005, Vol.2(1):44-55
  21. European consensus table 2006 on botulinum toxin for children with cerebral palsy.
   F. Heinen, G. Molenaers, C. Fairhurst, L. Carr, K. Desloovere, E. C. Valayer, E. Morel, A. Papavassiliou, K. Tedroff, I. Pascual-Pascual, G. Bernert, S. Berweck, G. Di Rosa, E. Kolanowski, I. Krägeloh-Mann
   European Journal of Paediatric Neurology 2006,10:215-225
  22. Evaluation of a Multimodal Management of Prematurity-Related Spasticity.
   A.S. Papavasiliou, C.A Rapidi, C.Filiopoulos, C.Rizou and H.Skouteli.
   Pediatric Neurology 2006, 35:400-407
  23. Reliability of Greek version Gross Motor Function Classification System.
   A.S. Papavasiliou, C.A.Rapidi, C. Rizou, K.Petropoulou, Ch.Tzavara.
   Brain and Development 2007, 29:79-82
  24. Familial Moyamoya Disease in Two European Children
   Antigone Papavasiliou, Helen Bazigou-Fotopoulou and Hidetoshi Ikeda
   Journal of Child Neurology 2007, 22(12):1371-1376
  25. Effects of psycho-educational training and stimulant medication on visual perceptual skills in children with attention deficit hyperactivity disorder
   Papavasiliou, A.S, Nikaina, I., Rizou, I., Alexandrou,
   Neuropsychiatric Disease and Treatment; Volume 3, Issue 6, 2007, Pages 949-954
  26. A novel monocarboxylate transporter 8 gene mutation as a cause of severe neonatal hypotonia and developmental delay.
   Papadimitriou A, Dumitrescu AM, Papavasiliou A, Fretzayas A, Nicolaidou P, Refetoff S.
   Pediatrics 2008 Jan;121(1):e199-202.
  27. Effect of deflazacort on cardiac and sternoclidomastoid muscles in Duchenne muscular dystrophy: A magnetic resonance imaging study.
   S. Mavrogeni, A. Papavasiliou, M. Douskou, G. Kolovou, E. Papadopoulou, DV Cokkinos.
   European Journal of Paediatric Neurology 2009; 13:34-40.
  28. Management of motor problems in cerebral palsy: A critical update for the clinician.
   Papavasiliou AS.
   Eur J Paediatr Neurol. 2009;13: 38-396
  29. Brain melanoma presented in a young child with neurocutaneous melanocytosis.
   Christianakis, E., Papatzimas, K., Papavasiliou, A, Pashalidis, N., Rizos, S., Filippou, D.
   Journal of B.U.ON. Volume 13, Issue 4, October 2008, Page 598
  30. Midazolam IV in convulsive status epilepticus in children with pharmacoresistant epilepsy.
   Antigone S. Papavasiliou, Charalambos Kotsalis, Evangelos Paraskevoulakos, Panagiotis Karagounis, Chrysoula Rizou and Helene Bazigou.
   Epilepsy and Behavior 14 (2009) 661-664
  31. The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy.
   Heinen F, Desloovere K, Schroeder AS, Berweck S, Borggraefe I, van Campenhout A, Andersen GL, Aydin R, Becher JG, Bernert G, Caballero IM, Carr L, Valayer EC, Desiato MT, Fairhurst C, Filipetti P, Hassink RI, Hustedt U, Jozwiak M, Kocer SI, Kolanowski E, Krägeloh-Mann I, Kutlay S, Mäenpää H, Mall V, McArthur P, Morel E, Papavassiliou A, Pascual-Pascual I, Pedersen SA, Plasschaert FS, van der Ploeg I, Remy-Neris O, Renders A, Di Rosa G, Steinlin M, Tedroff K, Valls JV, Viehweger E, Molenaers G.
   Eur J Paediatr Neurol. 2010 Jan;14(1):45-66. Epub 2009 Nov 14.PMID: 19914110
  32. Myocarditis in a patient with Duchenne muscular dystrophy detected by cardiovascular magnetic resonance and cardiac biopsy.
   Mavrogeni S, Papavassiliou A, Cokkinos DV.
   Int J Cardiol. 2009 Mar 6;132(3):e123-4. Epub 2007 Dec 11.
  33. Myocardial inflammation in Duchenne Muscular Dystrophy as a precipitating factor for heart failure: a prospective study.
   Mavrogeni S, Papavasiliou A, Spargias K, Constandoulakis P, Papadopoulos G, Karanasios E, Georgakopoulos D, Kolovou G, Demerouti E, Polymeros S, Kaklamanis L, Magoutas A, Papadopoulou E, Markussis V, Cokkinos DV.
   BMC Neurol. 2010 May 21;10:33.PMID: 20492678
  34. Cardiovascular magnetic resonance imaging evaluation of two families with Becker muscular dystrophy.
   Mavrogeni S, Papavasiliou A, Skouteli E, Magoutas A, Dangas G.
   Neuromuscul Disord. 2010 Nov;20(11):717-9. Epub 2010 Jul 13
  35. Sleep disorders in neurodegenerative disorders and stroke.
   P.Jennum, J.Santamaria Cano, C.Bassetti, P.Clarenbach, B.Hogl, J.Mathis, R.Poirrier, K.Sonka, E.Svanborg, L.Dolenc Grosel, D.Kaynak, M.Kruger, A.Papavasiliou, Zahariev.
   European Handbook of Neurological Management: Volume 1- chapter 39. 2011 Blackwell Publishing Ltd.
  36. Τhe effect of a psycho-educational program on CARS scores and short sensory profile in autistic children.
   A. S. Papavasiliou, I. Nikaina, I. Rizou, S. Alexandrou.
   European Journal of Paediatric Neurology (2011) Jul;15(4):338-44.
  37. Efficacy and tolerability of oral lacosamide as adjunctive therapy on paediatric patients with pharmacoresistant focal epilepsy.
   M. Gavatha, I. Ioannou, A.S. Papavasiliou.
   Epilepsy Behavior 2011 Apr;20(4):691-3.
  38. Cerebral Palsy, principles and management. Clinical characteristics.
   Antigone Papavasiliou, Christos P. Panteliadis.
   2011 Dustri-Verlag Inc. Germany, USA.
  39. Botulinum toxin treatment in upper limb spasticity: Treatment consistency.
   Papavasiliou AS, Nikaina I, Bouros P, Rizou I, Filiopoulos C.
   Eur J Paediatr Neurol. 2012 May;16(3):237-42
  40. The effect of psycho-educational therapy on electroencephalographic biofeedback scores in Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
   Irene Nikaina, Aspa Paspali, Georgia Kleidaria, Antigone Papavasiliou
   In: Current directions in ADHD and its treatment. JM Norvilitis (ed). InTech, Croatia; 2012, p.287-302.
  41. Assessment of families of children with cerebral palsy of the “CP-graph on treatment modalities for gross motor function”.
   Antigone S. Papavasiliou, John Ioannou, Marina Gavatha, Irene Nikaina, Ioanna Rizou.
   European Journal of Paediatric Neurology 2012; 16 (2012) 762-763
  42. The Greek Cardiac Magnetic Resonance Experience: A Comparison with the EuroCMR Registry.
   Mavrogeni S, Bratis K, Papadopoulos G, Terrovitis J, Kitsiou A, Kattamis A, Papavassiliou A, Ageli K, Kolovou G.
   Hellenic Journal of Cardiology 2013, 54(5):355-61.
  43. CMR detects subclinical cardiomyopathy in mother-carriers of Duchenne and Becker muscular dystrophy.
   Mavrogeni S, Bratis K, Papavassiliou A, Skoutelli E, Karanasios E. Georgakopoulos D, Kolovou G, Papadopoulos G.
   JACC Cardiovasc Imaging. 2013; 6(4):526-8.
  44. Safety of Botulinum Toxin A in Children and Adolescents with Cerebral Palsy in a pragmatic setting.
   Antigone S. Papavasiliou, Irene Nikaina, Katerina Fosca, Panagiotis Bouros, George Mitsou and Constantine Filiopoulos.
   Toxins 2013, 5, 524-536; doi:10.3390/toxins5030524.
  45. Potential of Botulinum toxin A to treat upper extremity spasticity in children with cerebral palsy
   Nikaina Irene, Papavasiliou Antigone.
   Toxins 2014 (doi:10.3109/15569543.2014.896020)
  46. Illness perceptions determine psychological distress and quality of life in youngsters with epilepsy
   Ioanna Rizou, Veronique De Gucht, Antigone Papavasiliou, Stan Maes
   Epilepsy and Behavior 2015. May;46:144-50DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.03.022
  47. The contribution of illness perceptions to fatigue and sleep problems in youngsters with epilepsy.
   Ioanna Rizou, Veronique de Gucht, Antigone Papavasiliou, Stan Maes,
   Eur J Paediatr Neurol. 2015 Oct 17. pii: S1090-3798(15)00173-7. doi: 10.1016/j.ejpn.2015.10.001.
  48. Cardiac involvement in Duchenne and Becker muscular dystrophy.
   Mavrogeni S, Markousis-Mavrogenis G, Papavasiliou A, Kolovou G.
   World J Cardiol. 2015 Jul 26;7(7):410-4. doi: 10.4330/wjc.v7.i7.410. Review.PMID: 26225202
  49. Paediatric headache and epilepsy comorbidity in the pragmatic clinical setting.
   A. Papavasiliou, M. Bregianni, I. Nikaina, Ch. Kotsalis, E. Paraskevoulakos and H. Bazigou.
   Neuropediatrics, 2016 Apr;47(2):107-11.
  50. Evaluation of a self-regulation based psycho-educational pilot intervention targeting children and adolescents with epilepsy in Greece.
   Rizou I, De Gucht V, Papavasiliou A, Maes S.
   Seizure. 2017 Aug;50:137-143.
  51. Upper Limb Function, Kinematic Analysis, and Dystonia Assessment in Children With Spastic Diplegic Cerebral Palsy and Periventricular Leukomalacia.
   Pons R, Vanezis A, Skouteli H, Papavasiliou A, Tziomaki M, Syrengelas D, Darras N.
   J Child Neurol. 2017 Jan 1:883073817722451. doi: 10.1177/0883073817722451.
  52. Epilepsy, Ataxia, Sensorineural deafness, Tubulopathy (EAST) Syndrome in a European child with KCNJ10 mutations: Α Case Report
   A. Papavasiliou, A.Foska, J. Ioannou, M.Nagel
   SAGE Open Med Case Rep. 2017 Jul 27;5:2050313X17723549
  53. Novel SCN1A and GABRA1 Gene Mutations With Diverse Phenotypic Features and the Question on the Existence of a Broader Spectrum of Dravet Syndrome
   Maria P. Gontika, Christopher Konialis, Constantine Pangalos and Antigone Papavasiliou
   Child Neurology Open, 2017; 4: 1-7.
  54. Cardiac profile of asymptomatic children with Becker and Duchenne muscular dystrophy under treatment with steroids and with/without perindopril.
   Mavrogeni S, Giannakopoulou A, Papavasiliou A, Markousis-Mavrogenis G, Pons R, Karanasios E, Noutsias M, Kolovou G, Papadopoulos G.
   BMC Cardiovasc Disord. 2017 Jul 24;17(1):197. doi: 10.1186/s12872-017-0627
  55. Oedema-fibrosis in Duchenne Muscular Dystrophy: Role of cardiovascular magnetic resonance imaging.
   Mavrogeni S, Papavasiliou A, Giannakopoulou K, Markousis-Mavrogenis G, Pons MR, Karanasios E, Nikas I, Papadopoulos G, Kolovou G, Chrousos GP
   Eur J Clin Invest. 2017 Dec;47(12). doi: 10.1111/eci.12843. Epub 2017 Oct 31.
  56. Cardiac Involvement in Duchenne Muscular Dystrophy and Related Dystrophinopathies.
   Mavrogeni S, Markousis-Mavrogenis G, Syrigou-Papavasiliou A et al.
   In book Duchenne Muscular Dystrophy. January 2018, DOI10.1007/978-1-4939-7374-3_3
  57. Management of Epilepsy Associated with Tuberous Sclerosis Complex: Updated Clinical Recommendations.
   Paolo Curatolo, Rima Nabbout, Lieven Lagae, Eleonora Aronica, Josè Carlos Ferreira, Martha Feucht, Christoph Hertzberg, Anna C. Jansen, Floor Jansen, Katarzyna Kotulska, Romina Moavero, Finbar O’Callaghan, Antigone Papavasiliou, Michal Tzadok, Sergiusz Jozwiak.
   EJPN, in print.
  58. Risk Factors for Developing Cerebral Palsy.
   Antigone S. Papavasiliou, Marianna Petra.
   In Cerebral Palsy, edited by Freeman Miller, Steven Bachrach, Nancy Lennon and Margaret O'Neil.
   Springer Major Reference Works, in print.
  59. Friedreich's ataxia: Case series and the additive value of cardiovascular magnetic resonance
   Authors: Sophie Mavrogeni; Aikaterini , Giannakopoulou; Marina Katsalouli; Roser Maria Pons; Antigoni Papavasiliou; Genovefa Kolovou; Michel Noutsias; George Papadopoulos; Evangelos Karanasios; George Chrousos.
   BMC Cardiovascular Disorders, submitted January 2018..

  Μέλος Εταιριών

  • Eλληνική Παιδιατρική Εταιρεία
  • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
  • Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία
   Ιδρυτικό μέλος
   Ταμίας
   Προέδρος 1997 - 1999
   Αντιπρόεδρος 1999 - 2001
  • Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Κλινικής Νευρο-φυσιολογίας.
   Γραμματέας
  • Εταιρεία για την Μελέτη της Απνοιας του Υπνου
   Ιδρυτικό μέλος
   Ταμίας
  • Ελληνική Εταιρεία Ερευνας Υπνου
   Μέλος του Δ.Σ.
   Γραμματέας
  • Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία
  • American Academy of Pediatrics, Fellow
  • American Academy of Neurology
  • International Child Neurology Association
  • Εuropean Pediatric Neurology Association
  • Αmerican Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine
  • European Sleep Research Society
 • Έρευνα
  • Από το 2014 ξεκίνησε ως ερευνητική δραστηριότητα νοσοκομειακό μητρώο καταγραφής παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση με τη συντονισμένη προσπάθεια της Παιδονευρολογικής και τη Παιδο-Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Το μητρώο αυτό αναγνωρίσθηκε από το δίκτυο Surveillance for Cerebral Palsy in Europe μετά από παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας μας στην ολομέλεια του δικτύου. Το μητρώο επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε όλα τα Νοσοκομεία Παίδων και είναι πλέον το Εθνικό Μητρώο για την Εγκεφαλική Παράλυση της Αττικής και το μοναδικό για την Ελλάδα επί του παρόντος. Σε τοπικό επίπεδο διερευνούμε παράγοντες κινδύνου και άλλες παραμέτρους που αφορούν την Εγκεφαλική Παράλυση στη χώρα μας.
  • Συμμετείχα και θα συνεχίσω να συμμετέχω ως κύρια ερευνήτρια σε ερευνητικά πρωτόκολα για νέα φάρμακα στην Επιληψία, στη ΔΕΠ-Υ και σε άλλα νοσήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδονευρολογίας.

Επιτροπές κρίσης-σύνταξης, επιστημονικών εταιριών και επιστημονικών περιοδικών

 • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία.
 • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία.
 • Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.
 • Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού "Παιδιατρική",1998-2000, 2010-2012.
 • The International Journal of Child Neuropsychiatry of Egyptian Society of Child Neuropsychiatry (ESCNP) and Pan Arab Child Neurology Association (PANCA).
 • Epilepsia.
 • Epilepsy and Behavior.
 • European Journal of Paediatric Neurology.