Προφιλ ιατρού

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

MD, PHD, FAAP ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΥΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1968-1974: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
  • 1975-1978: Ειδικότητα Παιδιατρικής
  • 1975-1976, Παθολογία, Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Αγ.Φραγκίσκου, ΗΠΑ
  • 1976-1978, Παιδιατρική, Μount Zion Hospital and Medical Center, Αγ.Φραγκίσκος, Καλιφόρνια, ΗΠΑ
  • 1980-1982: Ειδίκευση στην Παιδιατρική Νευρολογία, Children’s Hospital of Michigan, Wayne State University, School of Medicine, ΗΠΑ
  • 1982-1984: Ειδίκευση στη Γενική Νευρολογία, Lafayette Clinic, Wayne State University, School of Medicine, ΗΠΑ
  • 1983-1985: Λέκτωρ Παιδονευρολογίας, Ψυχιατρικού Τομέα, Wayne Stane University, School of Medicine, ΗΠΑ
  • 1984-1985: Νευροφυσιολογία και Ερευνα σε Νευροψυχιατρικές παθήσεις, Lafayette Clinic, Wayne Stane University, School of Medicine, ΗΠΑ
  • Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής  Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Toμέας Μητέρα-Παιδί, με γνωστικό αντικείμενο τη Παιδονευρολογία, 1989. (Εκλέχθηκε και δεν αποδέχθηκε  τον διορισμό λόγω ταυτόχρονης εκλογής ως Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης – θέση την οποία κατείχε έως το 2017).
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • Αύγουστος 2017 – σήμερα: Επικεφαλής Παιδονευρολογικού Τμήματος, ΙΑΣΩ Παίδων                                                                                                                                             
  • Μάρτιος 1990- Αύγουστος 2017: Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης
  • Ιούλιος 1989 - Μάρτιος 1990: Επιμελήτρια Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων "Αγλαία Κυριακού”                                                                                                                             
  • Ιούλιος 1985 - Ιούνιος 1989: Επιμελήτρια Νευρολογικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων "Αγία Σοφία"                                                                                                               
  • Ιούλιος 1984 - Ιούνιος 1985: Attending Physician in Pediatric Neurology, Children’s Hospital of Michigan, ΗΠΑ
 • Διδακτορική Διατριβή
  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών.   
  Διδακτορική Διατριβή: "Απνοια βρεφικής ηλικίας. Μελέτη 110 βρεφών"
  Κατατέθηκε στην Ιατρική Σχολή Αθηνών τον Δεκέμβριο 1984
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Εγκεφαλική Παράλυση
  • Επιληψία
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα
  • Διαταραχές Ύπνου
  • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
  • Μαθησιακές Διαταραχές
  • Τικ και λοιπές Παθολογικές Ακούσιες Κινήσεις
  • Νευρομυϊκά νοσήματα
 • Διακρίσεις κατά τη τελευταία πενταετία
  • Από το 2014, εκπροσωπεί την Ελλάδα στο Surveillance for Cerebral Palsy in Europe ως υπεύθυνη (leader) του Εθνικού Μητρώου για την Εγκεφαλική Παράλυση της Αττικής, με την επωνυμία C31. Η δραστηριότητα αυτή πλέον βρίσκεται κάτω από το "INSTITUTE FOR HEALTH AND CONSUMER PROTECTION, EUROPEAN COMMISSION, JOINT RESERCH CENTER"
  • Ήταν μέλος τριμελούς διεθνούς επιτροπής (DATA MONITORING COMMITTEE) για 4 διεθνείς μελέτες της Γερμανικής Φαρμακευτικής Εταιρίας MERZ για τη θεραπεία της σπαστικότητας και της σιελόρροιας με Αλλαντική Τοξίνη Α, που θα κατατεθούν για έγκριση στο FDA και EMA
  • Έλαβε τιμητική διάκριση από την Εταιρία LILLY ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ για μελέτη που διεκπεραιώθηκε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα
  • Έγινε μέλος διεθνούς δικτύου για την αναζήτηση γενετικών αιτίων στην Εγκεφαλική Παράλυση κάτω από τον Καθηγητά M. KRUER , MD , UNIVERSITY OF ARIZONA, USA
  • Έλαβε τιμητική διάκριση από το Σύλλογο «Άγγελοι της Γης» που εκπροσωπεί κορίτσια με Σύνδρομο RETT και τις οικογένειες τους για τη συμβολή της Παιδονευρολογικής Κλινικής του ΓΝΠΠ στη φροντίδα της ομάδας των ασθενών αυτών
  • Βραβείο για τη καλύτερη ερευνητική εργασία στο Ετήσιο Συνέδριο της European academy of Childhood Disability (EACD) – 2020, με τίτλο "Correlation of intellectual ability with gestational age and pattern of brain MRI findings according to SCPE-MRICS in a population-based cohort of patients with cerebral palsy (CP)"
 • Διεθνείς Επιτροπές
  • Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Ύπνου στο European Sleep Research Society
  • Εκπρόσωπος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας Ύπνου στο European Federation of Neurological Sciences (EFNS)
  • Έως το 2005: Εκπρόσωπος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας για τις Διαταραχές Ύπνου στο European Federation of Neurological Sciences (EFNS)
  • Έως το 2005: Εκπρόσωπος της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας για τη Παιδονευρολογία στο European Federation of Neurological Sciences (EFNS)
  • 2004: Επιτροπή της International Child Neurology Association (ICNA) στην World Federation of Neurology (WFN) Task Force
  • 2018: Μέλος της International Affairs Committee of the American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine
  • 2018 έως σήμερα: Μέλος της “Nomination Committee, International Child Neurology Association (ICNA)
  • 2021: Chair-elect International Affairs Committee, American Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine
 • Διεθνείς Δημοσιεύσεις

  1. Grand Mal discharge                                                                                                                                            
  S.Cayasirlsobhon, P.Culls, R.Sack and A.Papavasiliou
  Clinical Electroencephalography
  , 15(3), 155-158, 1984

  2. Electroencephalographic findings in unmedicated, neurologically intact Tourette syndrome patients   
  N.P.Verma, A.S.Papavasiliou, P.A.Le Witt
  Electroencephaloraphy and Clinical Neurophysiology, 64, 12-20, 1986

  3. Tetrahydroblopterin in Dystonia: Identification of abnormal metabolism and therapeutic trialsP.A.LeWitt, L.P.Miller, R.A.Levine, W.Lovenberg, R.P.Newman, A.Papavasiliou, A.Rayes, R.Eldridge and R.S.Burns    
  Neurology
  , 36, 760-764, 1986

  4. Clinical and demographic characteristics of infants evaluated for ‘’Near-Miss’’ sudden infant death syndrome and sleep apnea                                                                                                                                                          
  A.Papavasiliou, H.Gray
  Journal of Perinatology, VI (3), 221-224, 1986

  5. Sensory evoked responses in Tourette syndrome                                                                                             
  A.Papavasiliou, N.P.Verma and P.A.Le Witt
  Clinical Electroencephalography, 19 (2), 108-110, 1988

  6. Pterin abnormalities in dystonia: a metabolic marker with therapeutic implications                                      
  P.A.LeWitt, L.P.Miller, R.A.Levine, W.Lovenberg, R.P.Newman, A.Papavasiliou, A.Rayes, R.Eldridge and R.S.Burns
  Advances in Neurology, 50:193-201,  1988

  7. Dose-response effects of chronic methylphenidate administration on late event - related potentials in Attention Deficit Disorder                                                                                                                                        
  A.S.Papavasiliou, H.Lycaki, P.A. Le Witt, S.Chayasirisobhon, N.P.Verma, D.Spivak
  Clinical Electroencephalography
  , 19(3), 129-133, 1988

  8. Subclinical neuropathy in children with inherited haemostasis disorders                                                         
  E.Stamboulis, A.S.Papavasiliou, H.G.Platokouki, A.P. Mitsika, S.A.Aronis
  Electromyography and Clinical Neurophysiology
  , 32, 511-514, 1992

  9. Mild de Lange Syndrome – does it exist?                                                                                                                 
  M.Baraltser and A.Papavasiliou
  Clinical Dysmorphology
  , 2, 147-150, 1993

  10. Risk factors for cerebral palsy: a case control study in Greece                                                                          
  E.Petridou, M. Koussouri, N. Toupadaki, A. Papavasiliou, S. Youroukos, E. Katsarou, D. Trichopoulos.
  Scandinavian Journal of Social Medicine, 24, 14-26, 1996

  11. Diet during pregnancy and the risk of cerebral palsy                                                                                            
  E.Petridou, M.Koussouri, N.Toupadaki, A.Papavasiliou, S.Youroukos, S.Pantelakis, J.Olsen, D.Trichopoulos
  British Journal of Nutrition
  , 79, 407-412, 1998

  12. Neurometabolic Testing in Developmental Delay.                                                                                                                                                                             
  Antigone S. Papavasiliou MD, FAAP, Helen Bazigou, MD, Evagelos Paraskevoulakos MD, Charalambos Kotsalis MD. Journal of Child Neurology, 15: 620-622,2000.

  13. Survival and Neurodevelopmental Outcome of Low Birth Weight Infants Over 8 Years .           
  M.Tzaki, M. Taliadourou, H. Bazigou-Fotopoulou, A. Papavasiliou and Y. Papathanasiou.
  Perinatology, Monduzzi Editore, International Proceedings,   127-130, 2001.

  14. Quality of Life in Children and Adolescents with Epilepsy in Greece.                                                                                           I. Rizou, M. Stoikidou, C. Kotsalis, C. Panou, P. Demakakos, A. Papavasiliou.                        
  Paediatria Croatica,
  47:53-56, 2003.

  15. Transient Cerebellar Mutism in the Course of Acute Cerebellitis.                                                                                          Antigone S. Papavasiliou, Charalambos Kotsalis, Stamos Trakadas.
  Pediatric Neurology, 30:71-74,2004

  16. Psychogenic Status Epilepticus in Children.                                                                                                                                 
  A. Papavasiliou, N. Vassilaki, E. Paraskevoulakos, Ch. Kotsalis,
  H. Bazigou, and I. Bardani.
  Epilepsy and Behavior, 5:539-546, 2004.

  17. Written language skills in children with benign childhood epilepsy with centrotemporal spikes.        
  Papavasiliou A, Mattheou D, Bazigou H, Kotsalis C, Paraskevoulakos E.
  Epilepsy and Behavior,
  6:50-58, 2005.

  18. Cardiac and Sternoclidomastoid Muscle Involvement in Duchenne Muscular Dystrophy. An MRI Study.
  S. Mavrogeni, G.E. Tzelepis, G. Athanasopoulos, T. Maounis, M. Douskou, A. Papavasiliou, and D. Cokkinos.          
  Chest 2005;
  127:143-148.

  19. Knoweledge and attitude of the Greek educational community toward epilepsy and the epileptic student.          
  J. Kaleyias, M. Tzoufi, C. Kotsalis, A. Papavasiliou and N. Diamantopoulos.                 
  Epilepsy and Behavior
   2005;6:179-186.

  20. Trends in the treatment of Attention Deficit Hyperactivity disorder.                                                                           
  A.S. Papavasiliou
  The International Journal of Child Neuropsychiatry 2005
  , Vol.2(1):44-55

  21. European consensus table 2006 on botulinum toxin for children with cerebral palsy.
  F. Heinen, G. Molenaers, C. Fairhurst, L. Carr, K. Desloovere, E. C. Valayer, E. Morel, A. Papavassiliou, K. Tedroff, I. Pascual-Pascual, G. Bernert, S. Berweck, G. Di Rosa, E. Kolanowski, I. Krägeloh-Mann
  European Journal o
  f Paediatric Neurology 2006,10:215-225

  22. Evaluation of a Multimodal Management of Prematurity-Related Spasticity.                                                             
  A.S. Papavasiliou, C.A Rapidi, C.Filiopoulos, C.Rizou and H.Skouteli.
  Pediatric Neurology 2006,
  35:400-407

  23. Reliability of Greek version Gross Motor Function Classification System.                                                                        
  A.S. Papavasiliou, C.A.Rapidi, C. Rizou, K.Petropoulou, Ch.Tzavara.
  Brain and Development  2007,
  29:79-82

  24. Familial Moyamoya Disease in Two European Children

  Antigone Papavasiliou, Helen Bazigou-Fotopoulou and Hidetoshi Ikeda
  Journal of Child Neurology 2007, 22(12):1371-1376

  25. Effects of psycho-educational training and stimulant medication on visual perceptual skills in children with attention deficit hyperactivity disorder Papavasiliou, A.S, Nikaina, I., Rizou, I., Alexandrou, S.
  Neuropsychiatric Disease and Treatment;  Volume 3, Issue 6, 2007, Pages 949-954

  26. A novel monocarboxylate transporter 8 gene mutation as a cause of severe neonatal hypotonia and developmental delay.                                                                                                                                                   
  Papadimitriou A, Dumitrescu AM, Papavasiliou A, Fretzayas A, Nicolaidou P, Refetoff S.                                       
  Pediatrics
  2008 Jan;121(1):e199-202.

  27. Effect of deflazacort on cardiac and sternoclidomastoid muscles in Duchenne muscular dystrophy: A magnetic resonance imaging study.                                                                                                                                                                          S. Mavrogeni, A. Papavasiliou, M. Douskou, G. Kolovou, E. Papadopoulou, DV Cokkinos.                                     
  European Journal of Paediatric Neurology 2009; 13:34-40.

  28. Management of motor problems in cerebral palsy: A critical update for the clinician.                                   
  Papavasiliou AS.
  Eur J Paediatr Neurol
  . 2009;13: 38-396

  29. Brain melanoma presented in a young child with neurocutaneous melanocytosis. Christianakis, E., Papatzimas, K., Papavasiliou, A, Pashalidis, N., Rizos, S., Filippou, D.Journal of B.U.ON. Volume 13, Issue 4, October 2008, Page 598 

  30. Midazolam IV in convulsive status epilepticus in children with pharmacoresistant epilepsy.                            
  Antigone S. Papavasiliou, Charalambos Kotsalis, Evangelos Paraskevoulakos, Panagiotis Karagounis, Chrysoula Rizou and Helene Bazigou.
                                                                                                                                                     
  Epilepsy and Behavior
  14 (2009) 661-664

  31. The updated European Consensus 2009 on the use of Botulinum toxin for children with cerebral palsy.

  Heinen F, Desloovere K, Schroeder AS, Berweck S, Borggraefe I, van Campenhout A, Andersen GL, Aydin R, Becher JG, Bernert G, Caballero IM, Carr L, Valayer EC, Desiato MT, Fairhurst C, Filipetti P, Hassink RI, Hustedt U, Jozwiak M, Kocer SI, Kolanowski E, Krägeloh-Mann I, Kutlay S, Mäenpää H, Mall V, McArthur P, Morel E, Papavassiliou A, Pascual-Pascual I, Pedersen SA, Plasschaert FS, van der Ploeg I, Remy-Neris O, Renders A, Di Rosa G, Steinlin M, Tedroff K, Valls JV, Viehweger E, Molenaers G. Eur J Paediatr Neurol. 2010 Jan;14(1):45-66. Epub 2009 Nov 14.PMID: 19914110

  32. Myocarditis in a patient with Duchenne muscular dystrophy detected by cardiovascular magnetic resonance and cardiac biopsy.                                                                                                                                                                                                              
  Mavrogeni S, Papavassiliou A, Cokkinos DV.
  Int J Cardiol. 2009 Mar 6;132(3):e123-4. Epub 2007 Dec 11.

  33. Myocardial inflammation in Duchenne Muscular Dystrophy as a precipitating factor for heart failure: a prospective study. Mavrogeni S, Papavasiliou A, Spargias K, Constandoulakis P, Papadopoulos G, Karanasios E, Georgakopoulos D, Kolovou G, Demerouti E, Polymeros S, Kaklamanis L, Magoutas A, Papadopoulou E, Markussis V, Cokkinos DV.             BMC Neurol. 2010 May 21;10:33.PMID: 20492678

  34. Cardiovascular magnetic resonance imaging evaluation of two families with Becker muscular dystrophy. Mavrogeni S, Papavasiliou A, Skouteli E, Magoutas A, Dangas G.
  Neuromuscul Disord. 2010 Nov;20(11):717-9. Epub 2010 Jul 13

  35. Sleep disorders in neurodegenerative disorders and stroke.                                                                              
  P.Jennum, J.Santamaria Cano, C.Bassetti, P.Clarenbach, B.Hogl, J.Mathis, R.Poirrier, K.Sonka, E.Svanborg, L.Dolenc Grosel, D.Kaynak, M.Kruger, A.Papavasiliou, Z.Zahariev.
  European Handbook of Neurological Management:
  Volume 1- chapter 39. 2011 Blackwell Publishing Ltd.

  36. Τhe effect of a psycho-educational program on CARS scores and short sensory profile in autistic children.            A. S. Papavasiliou, I. Nikaina, I. Rizou, S. Alexandrou.
  European Journal of Paediatric Neurology (2011) Jul;15(4):338-44.

  37. Efficacy and tolerability of oral lacosamide as adjunctive therapy on paediatric patients with pharmacoresistant focal epilepsy.                                                                                                                                                
  M. Gavatha, I. Ioannou, A.S. Papavasiliou.
  Epilepsy Behavior
  2011 Apr;20(4):691-3.

  38.  Cerebral Palsy, principles and management.Clinical characteristics.                                                                                Antigone Papavasiliou, Christos P. Panteliadis.
  2011 Dustri-Verlag Inc. Germany, USA.

  39. Botulinum toxin treatment in upper limb spasticity: Treatment consistency.                                       
  Papavasiliou AS, Nikaina I, Bouros P, Rizou I, Filiopoulos C.
  Eur J Paediatr Neurol.  2012 May;16(3):237-42

  40. The effect of psycho-educational therapy on electroencephalographic biofeedback scores in Attention Deficit Hyperactivity Disorder.Irene Nikaina, Aspa Paspali, Georgia Kleidaria,  Antigone Papavasiliou
  In: Current directions in ADHD and its treatment. JM Norvilitis (ed). InTech, Croatia; 2012, p.287-302.

   

  41. Assessment of families of children with cerebral palsy of the “CP-graph on treatment modalities for gross motor function”.                                                                                                                                                                   
  Antigone S. Papavasiliou, John Ioannou, Marina Gavatha, Irene Nikaina, Ioanna Rizou.                                     
  European Journal of Paediatric Neurology
  2012; 16 (2012) 762-763

  42. The Greek Cardiac Magnetic Resonance Experience: A Comparison with the EuroCMR Registry.              
  Mavrogeni S, Bratis K, Papadopoulos G, Terrovitis J, Kitsiou A, Kattamis A, Papavassiliou A, Ageli K, Kolovou G.
  Hellenic Journal of Cardiology 2013
  , 54(5):355-61.

  43. CMR detects subclinical cardiomyopathy in mother-carriers of Duchenne and Becker muscular dystrophy. Mavrogeni S, Bratis K, Papavassiliou A, Skoutelli E, Karanasios E. Georgakopoulos D, Kolovou G, Papadopoulos G.
  JACC Cardiovasc Imaging. 2013;6(4):526-8.

  44. Safety of Botulinum Toxin A in Children and Adolescents with Cerebral Palsy in a pragmatic setting.          
  Antigone S. Papavasiliou, Irene Nikaina,nKaterina Fosca, Panagiotis Bouros, George Mitsou and Constantine Filiopoulos.                                                                                                                                                                                
  Toxins 2013, 5, 524-536; doi:10.3390/toxins5030524.

  45.  Potential of Botulinum toxin A to treat upper extremity spasticity in children with cerebral palsy                
  Nikaina Irene, Papavasiliou Antigone.
  Toxins 2014 (
  doi:10.3109/15569543.2014.896020)

  46. Illness perceptions determine psychological distress and quality of life in youngsters with epilepsy                
  Ioanna Rizou, Veronique De Gucht, Antigone Papavasiliou, Stan Maes                                                                    
  Epilepsy and Behavior 2015
  . May;46:144-50DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.yebeh.2015.03.022

  47.  The contribution of illness perceptions to fatigue and sleep problems in youngsters with epilepsy.                
  Ioanna Rizou, Veronique de Gucht, Antigone Papavasiliou, Stan Maes,                                                                               
  Eur J Paediatr Neurol. 2015 Oct 17. pii: S1090-3798(15)00173-7. doi: 10.1016/j.ejpn.2015.10.001.

  48. Cardiac involvement in Duchenne and Becker muscular dystrophy.                                                                   
  Mavrogeni S, Markousis-Mavrogenis G, Papavasiliou A, Kolovou G.
  World J Cardiol. 2015
  Jul 26;7(7):410-4. doi: 10.4330/wjc.v7.i7.410. Review.PMID: 26225202

  49. Paediatric headache and epilepsy comorbidity in the pragmatic clinical setting.                                                          
  A. Papavasiliou, M. Bregianni, I. Nikaina, Ch. Kotsalis, E. Paraskevoulakos and H. Bazigou.                              Neuropediatrics, 2016 Apr;47(2):107-11.

  53. Evaluation of a self-regulation based psycho-educational pilot intervention targeting children and adolescents with epilepsy in Greece.                                                                                                                                                                 
  Rizou I, De Gucht V, Papavasiliou A, Maes S.
  Seizure. 2017
  Aug;50:137-143.

  54. Upper Limb Function, Kinematic Analysis, and Dystonia Assessment in Children With Spastic Diplegic Cerebral Palsy and Periventricular Leukomalacia.                                                                                                                                         
  Pons R, Vanezis A, Skouteli H, Papavasiliou A, Tziomaki M, Syrengelas D, Darras N.                                                             
  J Child Neurol. 2017 Jan 1:883073817722451. doi: 10.1177/0883073817722451.

  55. Epilepsy, Ataxia, Sensorineural deafness, Tubulopathy (EAST) Syndrome in a European child with KCNJ10 mutations: Α Case Report                                                                                                                                                                   
  A. Papavasiliou, A.Foska, J. Ioannou, M.Nagel
  SAGE Open Med Case Rep. 2017
  Jul 27;5:2050313X17723549

  56. Novel SCN1A and GABRA1 Gene Mutations With Diverse Phenotypic Features and the Question on the Existence of a Broader Spectrum of Dravet Syndrome                                                                                                     
  Maria P. Gontika, Christopher Konialis, Constantine Pangalos and Antigone Papavasiliou                                             
  Child Neurology Open, 2017; 4: 1-7.

  57. Cardiac profile of asymptomatic children with Becker and Duchenne muscular dystrophy under treatment with steroids and with/without perindopril.                                                                                                                        
  Mavrogeni S, Giannakopoulou A, Papavasiliou A, Markousis-Mavrogenis G, Pons R, Karanasios E, Noutsias M, Kolovou G, Papadopoulos G.
  BMC Cardiovasc Disord. 2017
  Jul 24;17(1):197. doi: 10.1186/s12872-017-0627

  58. Oedema-fibrosis in Duchenne Muscular Dystrophy: Role of cardiovascular magnetic resonance imaging.  
  Mavrogeni S
  , Papavasiliou A, Giannakopoulou K, Markousis-Mavrogenis G, Pons MR, Karanasios E, Nikas I, Papadopoulos G, Kolovou G, Chrousos GP                                                                                                                               
  Eur J Clin Invest. 2017 Dec;47(12). doi: 10.1111/eci.12843. Epub 2017 Oct 31.

  59. Cardiac Involvement in Duchenne Muscular Dystrophy and Related Dystrophinopathies.                           
  Mavrogeni S
  , Markousis-Mavrogenis G, Syrigou-Papavasiliou A et al.                                                                                      
  In book Duchenne Muscular Dystrophy.  January 2018, DOI10.1007/978-1-4939-7374-3_3

  60. Management of Epilepsy Associated with Tuberous Sclerosis Complex: Updated Clinical Recommendations. Paolo Curatolo, Rima Nabbout, Lieven Lagae, Eleonora Aronica, Josè Carlos Ferreira, Martha Feucht, Christoph Hertzberg, Anna C. Jansen, Floor Jansen, Katarzyna Kotulska, Romina Moavero, Finbar O’Callaghan, Antigone Papavasiliou, Michal Tzadok, Sergiusz Jozwiak                                                        
  Eur J Paediatr Neurol. 2018 Sep;22(5):738-748. doi: 10.1016/j.ejpn.2018.05.006.

  61. Risk Factors for Developing Cerebral Palsy.                                                                                                                 
  Antigone S. Papavasiliou, Marianna Petra.                                                                                                                                 
  In Cerebral Palsy, edited by  Freeman Miller, Steven Bachrach, Nancy Lennon and Margaret O'Neil.                       
  Springer Major Reference Works
  , 2018. doi:10.1007/978-3-319-50592-3_219-1.

  62.  Risk of systemic adverse events after botulinum neurotoxin A treatment in cerebral palsy.                      
  ANTIGONE S PAPAVASILIOU
  Dev Med Child Neurol. 2018
  Nov;60(11):1074. doi: 10.1111/dmcn.14025. Epub 2018 Aug 31.

  63. Cardiac Involvement in Duchenne Muscular Dystrophy and Related Dystrophinopathies.

  Mavrogeni SI, Markousis-Mavrogenis G, Papavasiliou A, Papadopoulos G, Kolovou G.

  Methods Mol Biol. 2018;1687:31-42. doi: 10.1007/978-1-4939-7374-3_3.

  64. De Novo Pathogenic Variants in CACNA1E Cause Developmental and Epileptic Encephalopathy with Contractures, Macrocephaly, and Dyskinesias.

  Helbig KL, Lauerer RJ, Bahr JC, Souza IA, Myers CT, Uysal B, Schwarz N, Gandini MA, Huang S, Keren B, Mignot C, Afenjar A, Billette de Villemeur T, Héron D, Nava C, Valence S, Buratti J, Fagerberg CR, Soerensen KP, Kibaek M, Kamsteeg EJ, Koolen DA, Gunning B, Schelhaas HJ, Kruer MC, Fox J, Bakhtiari S, Jarrar R, Padilla-Lopez S, Lindstrom K, Jin SC, Zeng X, Bilguvar K, Papavasileiou A, Xin Q, Zhu C, Boysen K, Vairo F, Lanpher BC, Klee EW, Tillema JM, Payne ET, Cousin MA, Kruisselbrink TM, Wick MJ, Baker J, Haan E, Smith N, Corbett MA, MacLennan AH, Gecz J, Biskup S, Goldmann E, Rodan LH, Kichula E, Segal E, Jackson KE, Asamoah A, Dimmock D, McCarrier J, Botto LD, Filloux F, Tvrdik T, Cascino GD, Klingerman S, Neumann C, Wang R, Jacobsen JC, Nolan MA, Snell RG, Lehnert K, Sadleir LG, Anderlid BM, Kvarnung M, Guerrini R, Friez MJ, Lyons MJ, Leonhard J, Kringlen G, Casas K, El Achkar CM, Smith LA, Rotenberg A, Poduri A, Sanchis-Juan A, Carss KJ, Rankin J, Zeman A, Raymond FL, Blyth M, Kerr B, Ruiz K, Urquhart J, Hughes I, Banka S; Deciphering Developmental Disorders Study, Hedrich UBS, Scheffer IE, Helbig I, Zamponi GW, Lerche H, Mefford HC.

  Am J Hum Genet. 2018 Nov 1;103(5):666-678. doi: 10.1016/j.ajhg.2018.09.006. Epub 2018 Oct 18.

  65. Friedreich's ataxia: Case series and the additive value of cardiovascular magnetic resonance

  Sophie Mavrogeni; Aikaterini , Giannakopoulou; Marina Katsalouli; Roser Maria Pons; Antigoni Papavasiliou; Genovefa Kolovou; Michel Noutsias; George Papadopoulos; Evangelos Karanasios; George Chrousos.

  BMC Cardiovascular Disorders, submitted.

  66.  Mutations in genes crucial for neuritogenesis and neurite maturation are a major risk factor for cerebral palsy

  Sheng Chih Jin1,2*, Sara Lewis3,4*, Somayeh Bakhtiari3,4*, Xue Zeng1,2*, Michael C. Sierant1,2, Bethany Norton3,4, Mark A. Corbett5, Aureliane Elie3,4, Clare L. van Eyk5, Janice Brunstrom-Hernandez6, Antigone Papavasileiou7, Michael C. Fahey8, Helen Magee3,4, James Liu3,4, Brandon S. Guida3,4, Jesia G. Berry5, Kelly Harper5, Junhui Zhang1, Boyang Li9, Dani L. Webber5, Mahalia S.B. Frank5, Jennifer Heim3, Christopher Castaldi10, Irina R. Tikhonova10, Megan Cho11,12, Francisca Zamora11, Angela Lin13, John Phillips14, Tim Feyma15, Kylie Crompton16, Susan Reid16, Dinah Reddihough16, Chao Gao17, David Amor16, Yana Wilson18, Sarah McIntyre 18, Shrikant M Mane10, Xiaoyang Wang19, Daniela Zarnecsu20, Qiongshi Lu21, Qinghe Xing22#, Changlian Zhu17,19#, Kaya Bilguvar1#, Sergio Padilla-Lopez 3,4#, Richard P. Lifton1,2#, Jozef Gecz5#, Alastair H. MacLennan5#, Michael C. Kruer3,4#&

  Nature Genetics, 52,1046-1056 (2020).

  67. TSC-associated neuropsychiatric disorders (TAND): findings from the TOSCA natural history study.

  de Vries PJ, Belousova E, Benedik MP, Carter T, Cottin V, Curatolo P, Dahlin M, D'Amato L, d'Augères GB, Ferreira JC, Feucht M, Fladrowski C, Hertzberg C, Jozwiak S, Kingswood JC, Lawson JA, Macaya A, Marques R, Nabbout R, O'Callaghan F, Qin J, Sander V, Sauter M, Shah S, Takahashi Y, Touraine R, Youroukos S, Zonnenberg B, Jansen AC; TOSCA Consortium and TOSCA Investigators.

  Orphanet J Rare Dis. 2018 Sep 10;13(1):157. doi: 10.1186/s13023-018-0901-8

  68. Ocular flutter as presenting manifestation of pediatric MOG antibody–associated demyelination: A case report. Marianthi Breza, Nikoletta Smyrni, Georgios Koutsis, Evangelos Anagnostou, John Tzartos, Georgios Velonakis, Constantinos Kokkinis, Constantinos Kilindireas, Antigone Papavasiliou and Charalambos Kotsalis Multiple Sclerosis Journal 2018;1–4 DOI:10.1177/1352458587187245

  69. The origin of the cerebral palsies – contribution of population based neuroimaging data                                      V. Horber, E. Sellier, K. Horridge, G. Rackauskaite, G.L. Andersen, D. Virella, E. Ortibus, I. Dakovic, O. Hensey, A. Radsel, A. Papavasiliou, J. De la Cruz, C. Arnaud, I. Krägeloh-Mann, K. Himmelmann                                 
  Neuropediatrics,
  2020 Apr;51(2):113-119. doi: 10.1055/s-0039-3402007.

  70. Evaluation of Genotypes and Epidemiology of Spinal Muscular Atrophy in Greece:A Nationwide Study Spanning 24 Years                                                                                                                                                                                           
  K. Kekou, M. Svingou, Ch. Sofocleous, N. Mourtzi, E.Nitsa, G. Konstantinidis, S. Giouroukos, K. Skiadas, M. Katsalouli, R. Pons, A. Papavasileiou, Ch. Kotsalis, E. Pavlou, A. Evangeliou, E. Katsarou, K. Boudris, A. Ntinopoulos, P. Vorgia, G. Niotakis, N. Diamantopoulos, I. Nakou, V. Kote, G. Vartzelis, G. K. Papadimas, C. Papadopoulos, G. Tsivgoulis and J. Traeger, Synodinos.
  Journal of Neuromuscular Diseases. 7 (2020) 247–256. DOI 10.3233/JND-190466.

  71. Himmelmann Κ,  Horber VSellier E, De la Cruz XPapavasiliou A, Krägeloh-Mann I and The Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) Collaboration. Neuroimaging Patterns and Function in Cerebral Palsy—Application of an MRI Classification.                                 
  Front. Neurol.
  doi: 10.3389/fneur.2020.617740

  72. Darras NNikaina E, Tziomaki M, Gkrimas G, Papavasiliou A and Pasparakis D.                                          
  Development of Lower Extremity Strength in Ambulatory Children With Bilateral Spastic Cerebral Palsy in Comparison With Typically Developing Controls Using Absolute and Normalized to Body Weight Force Values.
  Front. Neurol.
  doi: 10.3389/fneur.2021.617971

  73. Smyrni N, Koutsaki MPetra M, Nikaina EGontika M, Strataki E, Davora F, Bouza H, Damianos G, Skouteli H, Mastroyianni SDalivigka Z, Dinopoulos A, Tzaki M and Papavasiliou A. Moderately and Late Preterm Infants: Short- and Long-Term Outcomes From a Registry-Based Cohort.

  Front. Neurol. doi: 10.3389/fneur.2021. 628066

  74. Arnaud C, Ehlinger V, Delobel-Ayoub M, Klapouszcazk D, Perra O, Hensey O, Neubauer D, Hollódy K, Virella D, Rackauskaite G, Greitane AHimmelmann K, Ortibus E, Dakovic I, Andersen GL, Papavasiliou ASellier E, Platt MJ and Krägeloh-Mann I.                                                                                                                                                               
  Τrends in prevalence and severity of pre/perinatal cerebral palsy among children born preterm from 2004 to 2010: a SCPE collaboration study
  .

  Front. Neurol. doi: 10.3389/fneur.2021.624884

  75. Mastroyianni S, Petra M, Nikaina I, Koutsaki M, Pyrgelli M, Bouza E, Tzaki M, Damianos G, Dalivigka Z, Mouskou S, Voudris K, Dinopoulos  A, Skouteli H,  Papavasiliou A. Correlation of intellectual ability with gestational age and pattern of brain MRI findings according to SCPE‐ MRICS in a population‐based cohort of patients with cerebral palsy(CP).                                                                                                                                                                         
  Develomental Medicine and Child Neurology
  Volume 62, Issue S4. November 2020.  

  76. Cerebral Palsy: New Developments

  Antigone Papavasiliou Hilla Ben-Pazi Sotiria Mastroyianni and Els Ortibus

  Front. Neurol. doi: 10.3389/fneur.2021.738921

  77. Neuromotor assessment in high-risk infants is a valuable tool for early CP diagnosis

  Antigone S.Papavasiliou.  EJPN, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ejpn.2022.03.001

 • Μέλος Εταιρειών
  • Eλληνική Παιδιατρική Εταιρεία
  • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
  • Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία
   Ιδρυτικό μέλος Ταμίας
   Προέδρος 1997 - 1999
   Αντιπρόεδρος 1999 - 2001
  • Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Κλινικής Νευρο-φυσιολογίας.
   Γραμματέας
  • Εταιρεία για την Μελέτη της Απνοιας του Υπνου
   Ιδρυτικό μέλος
   Ταμίας
  • Ελληνική Εταιρεία Ερευνας Υπνου
   Μέλος του Δ.Σ.
   Γραμματέας
  • Ελληνική Νεογνολογική Εταιρεία
  • American Academy of Pediatrics, Fellow
  • American Academy of Neurology
  • International Child Neurology Association
  • Εuropean Pediatric Neurology Association
  • Αmerican Academy of Cerebral Palsy and Developmental Medicine
  • European Sleep Research Society
 • Επιτροπές Κρίσης – Σύνταξης, επιστημονικών εταιρειών και επιστημονικών περιοδικών
  • Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία
  • Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία
  • Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
  • Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού "Παιδιατρική", 1998-2000, 2010-2012
  • The International Journal of Child Neuropsychiatry of Egyptian Society of Child Neuropsychiatry ESCNP and Pan Arab Child Neurology Association PANCA
  • Epilepsia
  • Epilepsy and Behavior
  • European Journal of Paediatric Neurology-Member of the Editorial Board
 • Έρευνα
  • Από το 2014 ξεκίνησε ως ερευνητική δραστηριότητα νοσοκομειακό μητρώο καταγραφής παιδιών με Εγκεφαλική Παράλυση με τη συντονισμένη προσπάθεια της Παιδονευρολογικής και τη Παιδο-Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Το μητρώο αυτό αναγνωρίσθηκε από το δίκτυο Surveillance for Cerebral Palsy in Europe μετά από παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας μας στην ολομέλεια του δικτύου. Το μητρώο επεκτάθηκε και συμπεριέλαβε  όλα τα Νοσοκομεία Παίδων και είναι πλέον το Εθνικό Μητρώο για την Εγκεφαλική Παράλυση της Αττικής και το μοναδικό για την Ελλάδα επί του παρόντος. Σε τοπικό επίπεδο διερευνά παράγοντες κινδύνου και άλλες παραμέτρους που αφορούν στην Εγκεφαλική Παράλυση στη χώρα μας
  • Συμμετέχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εγκεφαλική Παράλυση Surveillance for Cerebral Palsy in Europe που υποστηρίζεται από το Joint Research Center-European Commission
  • Συμμετείχε και θα συνεχίσει να συμμετέχει ως κύρια ερευνήτρια σε ερευνητικά πρωτόκολα και κλινικές μελέτες για νέα φάρμακα στην Επιληψία, στη ΔΕΠ-Υ, στη Νεανική Πολλαπλή Σκλήρυνση, τη Μυϊκή Δυστροφία Duchenne, τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία και σε άλλα νοσήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της Παιδονευρολογίας