Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΩΡΙΟΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική