Προφιλ ιατρού

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥΛΟΥΠΗ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

  1994: Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό πτυχίου Λίαν καλώς 7 38/67

  Ειδίκευση στην Παιδιατρική:

  • Από 24/3/1997 έως 16/4/1999: Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης
  • Από 30/6/00 έως 17/3/03: Νοσοκομείο Παίδων Π. και Α. Κυριακού Α΄ Παιδιατρική Κλινική
  • Από 1/10/97 έως 31/1/98: Τετράμηνη ειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
  • Από 3/1/2003 έως 3/3/2003: Δίμηνη ειδίκευση στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα»
  • Από 2/10/2013 έως 02/10/2015: Μετεκπαίδευση στη Μονάδα Αύξησης- Παιδοενδοκρινολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου Παίδων Παν. και Αγλαΐας Κυριακού
  • 2019: Post Graduate Program in Pediatric Nutrition, Boston University School of Medicine
  • 2023: Paediatric Preceptorship Program, Federation of the Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom – University of Southampton

   

 • Διδακτορική Διατριβή
  26/7/2006: Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

  Η εκπόνηση της Διδακτορικής Διατριβής πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την εποπτεία των: α) Χ. Μ. Μουτσόπουλου (Τακτικού Καθηγητή Παθολογικής Φυσιολογίας), β) Α. Γ. Τζιούφα (Επίκουρου Καθηγητή Παθολογικής Φυσιολογίας), γ) Π. Γ. Βλαχογιαννόπουλου (Επίκουρου Καθηγητή Παθολογικής Φυσιολογίας), με θέμα «Μελέτη των μηχανισμών ανοσολογικής απόκρισης κατά ριβονουκλεοπρωτεϊνικών κυτταροπλασματικών συμπλόκων και ανάπτυξη ανοσοπαρεμβατικών τεχνικών με τη χρήση συνθετικών πεπτιδικών αναλόγων»

   

 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 23/12/1994 – 7/12/1996 - Αγροτική Ιατρός στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας
  • 24/3/1997 – 16/4/1999 και 30/6/2000 – 17/03/2003-Ειδίκευση στην Παιδιατρική
  • 17/10/2003 – 31/12/2018-Παιδίατρος στη Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ Πειραιά
  • 2008 – 2014: Υπεύθυνη εμβολιασμών στο Σταθμό Προστασίας Μάνας – Παιδιού και Εφήβου της Ν.Μ.Υ-ΕΟΠΥΥ • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Παιδιατρική παρακολούθηση – Φυσιολογική ανάπτυξη, Εμβολιασμοί, Λοιμώξεις παιδικής ηλικίας, Νοσήματα παιδικής ηλικίας
  • Πρώιμη ανίχνευση διαταραχών ανάπτυξης βρεφών, παιδιών και εφήβων (Διαταραχές αναστήματος, βάρους, εφηβείας - πρώιμη ήβη, πρώιμη αδρεναρχή, καθυστερημένη εφηβεία)
  • Έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας
  • Προγεννητική συμβουλευτική γονέων
  • 25/04/2023: Ομιλία με θέμα «Η υγεία των παιδιών μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση», στο πλαίσιο των Επιστημονικών Συναντήσεων της Μονάδας IVF “Institute of Life – IASO”
 • Βραβεία & Διακρίσεις
  1. Βραβείο Ελληνικής Ανοσολογικής Εταιρείας 2001. (5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανοσολογίας).

  2. Βραβείο «Young investigator award» για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση 2001 (21st European Workshop for Rheumatology Research)

   

 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

  Σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά

  • Α. Ανδρέου, Ε. Τουλούπη, Μ. Χαλάτζογλου: «Παροδικός συγγενής υποπαραθυρεοειδισμός σε νεογνό». ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, 62(1):68-70, 1999.


  Σε Ξένα Ιατρικά Περιοδικά

  • J.G. Routsias, E. Touloupi, E. Dotskika, A. Moulia, V. Tsikaris, C. Sakarellos, M. Sakarellos – Doutsiotis, H.M. Moutsopoulos, A.G. Tzioufas. Unmasking the anti- La/SSB Response in Sera from patients with Sjogren’s Syndrome by specific blocking of anti-idiotypic antibodies to La/SSB antigenic Determinants Molecular Medicine 8(6): 293-305, 2002.
  •  J.G. Routsias, E. Touloupi, E. Dotskika, A. Moulia, V. Tsikaris, C. Sakarellos, M. Sakarellos – Doutsiotis, H.M. Moutsopoulos, A.G. Tzioufas. Idiotype – Antiidiotype Circuit in non autoimmune mice after immunization with the epitope and complementary epitope 289-308a.a of La/SSB: implications for the maintenance and perpetuation of the anti-La/SSB response. Journal of Autoimmunity (10/10/00, submitted)
  • E. Touloupi, J.G. Routsias, A.G. Tzioufas (2005). Cross-reactivity between histones and La/SSB may account for anti DNA reactivity in SLE patients. Clinical and Experimental Immunology, 142(1), 172-9.

   

 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας
  • Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιατρικής
  • Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιατρικής


 • Έρευνα
  • 9/1999 – 9/2007: Μέλος του ερευνητικού Εργαστηρίου Χυμικής και Κυτταρικής Αυτοανοσίας με υπεύθυνο τον Καθηγητή Α.Γ. Τζιούφα
  • 1/2020 – 6/2020: Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ II) Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) ως έμμισθη μεταπτυχιακή υπότροφος