Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

10.08.2021 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 08.09.2021
06.08.2021 Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για Squeeze Out
06.08.2021 Ανακοίνωση Aπόκτησης Mετοχών Μετά τη Λήξη της Περιόδου Αποδοχής
30.07.2021 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης
29.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
28.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
27.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
26.07.2021 Απόσπασμα Πρακτικού Γ.Σ. 16.07.2021 - Εκλογή Επιτροπής Έλέγχου
26.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (22.07.2021)
26.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (21.07.2021)
26.07.2021 Ανακοίνωση Υπευθύνου Εταιρικών Ανακοινώσεων
23.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
22.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
21.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
20.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
19.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
16.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
16.07.2021 Ανακοίνωση Υιοθέτησης ΕΚΕΔ
16.07.2021 Ανακοίνωση Συγκρότησης ΔΣ και Επιτροπών
16.07.2021 Ανακοίνωση Αποφάσεις Έκτακτης Γ.Σ
15.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
14.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
13.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
12.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
09.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
08.07.2021 ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΙΑΣΩ ΑΕ
08.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
08.07.2021 Αιτιολογημένη Γνώμη ΔΣ ΙΑΣΩ
07.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
06.07.2021. Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
06.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
02.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
01.07.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
30.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
29.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
29.06.2021 Ανακοίνωση Έγκρισης ΠΔ και Έναρξης Περιόδου Αποδοχής
25.06.2021 Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
25.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
24.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
23.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
22.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
18.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
17.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
16.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
15.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
14.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
11.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
10.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
09.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
08.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
07.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
04.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
03.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
02.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
01.06.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
31.05.2021. Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
31.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
27.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
26.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
25.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
24.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
21.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
20.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
19.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
18.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
17.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
14.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
13.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
13.05.2021 29.04.2021 Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού σε Επίπεδο Δικαιωμάτων Ψήφου
12.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
11.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
10.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
07.05.2021 Ανακοίνωση άρθρου 24 παρ. 2 ν. 3461_2006
06.05.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν 35562007 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗ ΦΟΥ
29.04.2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
29.04.2021 Δελτίο Τύπου – Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΙΑΣΩ 12μήνου 2020
31.03.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
30.03.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
29.03.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.03.2021. Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.03.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
19.02.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
17.02.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
12.02.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
10.02.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
09.02.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
01.02.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
21.01.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
19.01.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
15.01.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
14.01.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.01.2021 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών