Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

29.11.2007 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 Ομίλου ΙΑΣΩ
13.11.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
13.11.2007 Ολοκλήρωση Εκποίησης Ονομαστικών Μετοχών
01.11.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
30.10.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
30.10.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.10.2007 Ανακοίνωση
26.10.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
26.10.2007 Παραγραφή Μερίσματος Χρήσης 2001
16.10.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.10.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
03.10.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
03.10.2007 Συμμετοχή στο 2ο Ετήσιο Roadshow στο Λονδίνο
24.09.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
18.09.2007 Εκποίηση Ενσώματων Μετοχών
05.09.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
27.08.2007 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2007 Ομίλού ΙΑΣΩ
07.08.2007 Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος χρήσεων 2003,2004 & 2005
07.08.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.07.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
26.07.2007 Ανακοίνωση σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο της Εταιρίας
23.07.2007 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής
20.07.2007 Συμπλήρωση Προγράμματος Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων
20.07.2007 Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου - Ανακοίνωση Διανομής
16.07.2007 Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων
16.07.2007 Γνωστοποίηση Σημαντικών Συναλλαγών του Ν.3556-2007
13.07.2007 Ανακοίνωση - Σύναψη σύμβασης με την NBG International Limited
10.07.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
06.07.2007 Ολοκλήρωση Α. Μ. Κ. της ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΑΕ
04.07.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
29.06.2007 Αποφάσεις Β’ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
29.06.2007 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
22.06.2007 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
12.06.2007 Αποφάσεις Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης
08.06.2007 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
01.06.2007 Πρόσκληση σε Πρώτη Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση
24.05.2007 Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2006
23.05.2007 Αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.05.2007
23.05.2007 Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2007
23.05.2007 Ανακοίνωση Αποκοπής και Διανομής Μερίσματος Χρήσης 2006
02.05.2007 Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.05.2007
02.05.2007 Ανακοίνωση Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου
27.04.2007 Τροποποίηση Προγράμματος Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων
26.04.2007 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
25.04.2007 Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσης 2006
19.04.2007 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
12.04.2007 Αποφάσεις της Μετ ΄Αναβολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
12.04.2007 Απάντηση σε επιστολή του Χ.Α.
27.03.2007 Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων 2007
26.03.2007 Αποτελέσματα Έτους 2006
14.03.2007 Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Συμμετοχής
14.03.2007 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
14.03.2007 Ανακοίνωση
13.03.2007 Ανακοίνωση - Αποπεράτωση του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
08.03.2007 Ανακοίνωση
05.03.2007 Ανακοίνωση
02.03.2007 Ανακοίνωση
22.02.2007 Ανακοίνωση
16.02.2007 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
16.02.2007 Ανακοίνωση - Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
06.02.2007 Ανακοίνωση - ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΑΕ
31.01.2007 Ανακοίνωση - Συνεργασία με την Boston Consulting Group
31.01.2007 Ανακοίνωση - Ανάκληση Απόφασης για συμμετοχή στην Εταιρεία Cell Medical
17.01.2007 Ανακοίνωση
15.01.2007 Ανακοίνωση
15.01.2007 Ανακοίνωση - Σχολιασμός άρθρου Euro2day
12.01.2007 Ανακοίνωση - Διάθεση μετοχών σε νέους ιατρούς
09.01.2007 Ανακοίνωση
08.01.2007 Ανακοίνωση
08.01.2007 Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου