Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

29.12.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
23.12.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
21.12.2020 Απάντηση σε επιστολή ΕΚ
18.12.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
15.12.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
09.12.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
08.12.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
07.12.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
03.12.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
01.12.2020 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
30.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.11.2020 Απάντηση σε Επιστολή ΕΚ
25.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
24.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
20.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
19.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
18.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
17.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
16.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
13.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
11.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
10.11.2020 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
10.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
05.11.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
27.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
23.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
21.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
20.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
19.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
15.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
12.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
08.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
07.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
07.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
05.10.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
30.09.2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Οικονομικά Αποτελέσματα Α' Εξάμηνο 2020
30.09.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28.09.2020 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
28.09.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
24.09.2020 Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος 2019
21.09.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
17.09.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.09.2020 Πολιτική Αποδοχών Eγκεκριμένη από Γ.Σ. 02.09.2020
02.09.2020 Δελτίο Τύπου -Νέος Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού
02.09.2020 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.09.2020
02.09.2020 Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος
01.09.2020 Δελτίο Τυπου - Νέος CFO στον Όμιλο ΙΑΣΩ
01.09.2020 Ανακοίνωση - Σχετική Με Επιχειρηματικές Οικονομικές Εξελίξεις Στην Εταιρία.
11.08.2020 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 02.09.2020
17.07.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
01.07.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
30.06.2020 Οικονομικό Ημερολόγιο 2020
26.06.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
19.06.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
11.06.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
11.06.2020 Ανακοίνωση Διανομής Μέρους Κερδών Προηγούμενων Οικονομικών Χρήσεων
10.06.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
05.06.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
02.06.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
29.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
25.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
25.05.2020 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
20.05.2020 Ανακοίνωση - Stock Option
20.05.2020 Ανακοίνωση Διανομής Μέρους Κερδών Προηγούμενων Οικονομικών Χρήσεων
18.05.2020 Δελτίο Τύπου – Οικονομικά Αποτελέσματα ΙΑΣΩ 2019
18.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
15.05.2020 Ανακοίνωση-Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2019
15.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
13.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
11.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
06.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
05.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.05.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
30.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
29.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
24.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
23.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
22.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
15.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
10.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
08.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
07.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
06.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
03.04.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.03.2020. Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
20.03.2020 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
19.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
18.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
17.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
16.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
13.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
12.03.2020. Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
12.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
06.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
03.03.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
26.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
25.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
21.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
20.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
19.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
14.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
13.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
12.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
11.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
07.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
06.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
05.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
03.02.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
30.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
29.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
24.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
17.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
16.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
15.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
14.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
13.01.2020 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
10.01.2020 Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών