Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

31.12.2013 Ανακοίνωση – Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
24.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
20.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
20.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
19.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
17.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
16.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
13.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
12.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
11.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
10.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
04.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
03.12.2013 Απάντηση σε Επιστολή της Ε.Κ
03.12.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
28.11.2013 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2013
28.11.2013 Ανακοίνωση-Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 9μήνου 2013
25.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
25.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
22.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
21.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
20.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
19.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
15.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
15.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
14.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
13.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν. 3556-2007
12.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
11.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
08.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
08.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
07.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
06.11.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
02.09.2013 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
28.08.2013 Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Εξαμήνου 2013
23.08.2013 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Οικ. Καταστάσεων Α' εξαμήνου 2013
04.07.2013 Αποφάσεις της Μετ΄αναβολή Τακτικής Γ.Σ 04.07.2013
02.07.2013 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
21.06.2013 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου (Ορθή Επανάληψη)
21.06.2013 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20.06.2013
19.06.2013 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
13.06.2013 Ανακοίνωση – Ετήσια Παρουσίαση ΙΑΣΩ Α.Ε
06.06.2013 Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γ.Σ.
06.06.2013 Αιτιολόγηση επι του Πρόσθετου Θέματος της Αναθεωρημένης Η.Δ
29.05.2013 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2013
29.05.2013 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 20.06.2013
29.03.2013 Οικονομικό Ημερολόγιο 2013
29.03.2013 Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα 2012
27.03.2013 Ανακοίνωση - Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ.