Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

28.12.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
30.12.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.12.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.12.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 3
29.12.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 2
29.12.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
20.12.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
05.12.2011 Γνωστοποίηση παραίτησης μέλους Δ.Σ
01.12.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
30.11.2011 Δελτίο Τύπου - Βελτίωση των αποτελεσμάτων του Γ ‘ Τριμήνου
29.11.2011 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2011
24.11.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
11.11.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.63556-2007
11.11.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
11.11.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 4
11.11.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 3
11.11.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 2
11.11.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
03.11.2011 Ανακοίνωση περί της Αύξησης Μ.Κ
27.10.2011 Ανακοίνωση περί της Αύξησης Μ.Κ
04.10.2011 Ανακοίνωση Σχετικά Με Σχολιασμό Δημοσιευμάτων του Τύπου
29.09.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
19.09.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
07.09.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
31.08.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
31.08.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 5
31.08.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 4
31.08.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 3
31.08.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 2
31.08.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
29.08.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
28.07.2011 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α Εξαμήνου 2011
28.07.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
30.06.2011 Αποφάσεις της Μετ’ αναβολή Τακτικής Γ.Σ 29.06.2011
29.06.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
28.06.2011 Αποφάσεις της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ της 27.06.2011
15.06.2011 Πρόσκληση σε Β Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ της 27.06.2011
10.06.2011 Αποφάσεις της Μετ αναβολή Α Επαναληπτικής Γ.Σ της 10.06.2011
03.06.2011 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 03.06.2011
01.06.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
31.05.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
27.05.2011 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α Τριμήνου 2011
20.05.2011 Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού (προτεινόμενο στην Τακτική Γ.Σ 03.06.2011)
20.05.2011 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
20.05.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
20.05.2011 Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.06.2011
19.05.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
13.05.2011 Αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 13.05.2011
12.05.2011 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.06.2011
12.05.2011 Παρουσίαση του Ιασώ στους Θεσμικούς Αναλυτές
10.05.2011 Ανακοίνωση - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
05.05.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
02.05.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.04.2011 Σχέδιο Καταστατικού
29.04.2011 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
29.04.2011 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29.04.2011
29.04.2011 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
28.04.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.04.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.04.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
15.04.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
13.04.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
06.04.2011 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 29.04.2011
30.03.2011 Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Οικονομικής Χρήσης 2010
29.03.2011 Οικονομικό Ημερολόγιο 2011
29.03.2011 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2010
08.03.2011 Ανακοίνωση
02.02.2011 Δελτίο Τύπου – Ολοκληρώθηκε η ΑΜΚ του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
24.01.2011 Ανακοίνωση
17.01.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
03.01.2011 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007