Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

31.12.2019. Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
30.12.2019. Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
24.12.2019 Ανακοίνωση Έγκριση Συναλλαγών με Συνδεδεμένο Μέρος
19.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
18.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
12.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
11.12.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
11.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
10.12.2019. Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
10.12.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
10.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
05.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
04.12.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών.
29.11.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
28.11.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών
27.11.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
27.11.2019 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδιών Μετοχών
20.11.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
25.10.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
17.10.2019 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου κ Επιτροπής Ελέγχου
15.10.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
10.10.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
08.10.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
4.10.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
30.09.2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΣΩ A' ΕΞΑΜΗΝΟ 2019
18.09.2019 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣ
10.09.2019 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ΓΣ 09.09.2019
02.09.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
30.08.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
27.08.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
21.08.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
13.08.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
13.08.2019 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 09.09.2019
02.08.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
25.07.2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν 35562007
25.07.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
22.07.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν 3556200
17.07.2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν 35562007
16.07.2019 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
12.07.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
10.07.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
09.07.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
08.07.2019 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2β του Ν. 3461_2006
08.07.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
04.07.2019 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2β του Ν. 3461_2006
04.07.2019 Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων Δημόσιας Πρότασης
04.07.2019 Announcement of the VTO results
02.07.2019 Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2β του Ν. 3461_2006
02.07.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
02.07.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου ΑΧΟΝ
01.07.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
28.06.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου ΠΕΙΡΑΙΩΣ
28.06.2019 Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου EUROMEDICA
20.06.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. - ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
12.06.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έκθεση της Rothschild Martin Maurel προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ
12.06.2019 Aιτιολογημένη Γνώμη ΔΣ της ΙΑΣΩ
22.04.2019 Δελτίο Τύπου – Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου ΙΑΣΩ 12μήνου 2018
05.04.2019 Ανακοίνωση σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΙΑΣΩ
01.04.2019 Συμπλ. Ανακοίνωση - Επιχειρηματικές Εξελίξεις στην Εταιρία
01.04.2019 Ανακοίνωση - Επιχειρηματικές Εξελίξεις στην Εταιρία
28.03.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΟΣ
15.02.2019 Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
13.02.2019 Ανακοίνωση Διαδικασιάς Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων