Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

29.12.2010 Ανακοίνωση
29.12.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
25.11.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
19.11.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
25.10.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
04.10.2010 Ανακοίνωση
24.09.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
23.09.2010 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Φορολογικού Ελέγχου
22.09.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
21.09.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
15.09.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
07.09.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
23.08.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
03.08.2010 Ανακοίνωση
22.07.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
21.06.2010 Ανακοίνωση για τη Διανομή Μερίσματος
16.06.2010 Γνωστοποίηση Aλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
07.06.2010 Ανακοίνωση Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 5 Ν.3845-2010
28.05.2010 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.05.2010
27.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.05.2010 Ανακοίνωση για την ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε
26.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
21.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
21.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
20.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
17.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
12.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
10.05.2010 Ανακοίνωση για την ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε
05.05.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
04.05.2010 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
04.05.2010 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
28.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
27.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
22.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
19.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
15.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
14.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
13.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
12.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3555-2007
09.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
01.04.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
30.03.2010 Οικονομικό Ημερολόγιο 2010
30.03.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.03.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
22.03.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.03.2010 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
04.03.2010 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
03.03.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.02.2010 Ανακοίνωση για την Έναρξη Εργασιών ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
26.02.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
10.02.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
08.02.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
05.02.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.01.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
28.01.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.01.2010 Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
22.01.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
20.01.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
20.01.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
19.01.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
14.01.2010 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
13.01.2010 Εκποίηση Κλασματικών Υπολοίπων
04.01.2010 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών