Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

28.11.2014 Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014
27.11.2014 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 9μήνου
20.11.2014 Ανακοίνωση Καταβολής Χρηματικής Διανομής
23.10.2014 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
01.09.2014 Δελτίο Τύπου- Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου 2014
29.08.2014 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α εξαμήνου 2014
13.06.2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έγκριση θεμάτων Γ.Σ. – Διανομή Αποθεματικού
13.06.2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 13.06.2014
12.06.2014 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
23.05.2014 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 13.06.2014
08.04.2014 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
31.03.2014 Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα 2013
28.03.2014 Οικονομικό Ημερολόγιο 2014
14.03.2014 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
31.01.2014 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
24.01.2014 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
23.01.2014 Γνωστοποίηση Αλλαγής Ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών
15.01.2014 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007