Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

28.12.2005 Ανακοίνωση - Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2005
16.12.2005 Ανακοίνωση – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2005
25.10.2005 Ορθή Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2005
20.10.2005 Ανακοίνωση - Αποτελεσμάτα 1ου Εξαμήνου 2005
07.10.2005 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α
05.08.2005 Δελτίο Τύπου
27.07.2005 Διανομή Μερίσματος - Τρόπος Διανομής
11.07.2005 Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου
05.07.2005 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
29.06.2005 Αποφάσεις της Μετ’ Αναβολή Γενικής Συνέλευσης
28.06.2005 Διανομή Μερίσματος
23.06.2005 Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Λογιστικών Καταστάσεων
17.06.2005 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
08.06.2005 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
27.05.2005 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 17.06.2005
13.05.2005 Απάντηση σε Επιστολή του Χ.Α
11.05.2005 Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2005
01.04.2005 Νέα Διευθυντικά Στελέχη
25.02.2005 Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων
07.02.2005 Ακύρωση και Διαγραφή Μετοχών και Μείωση Ο.Α.
01.02.2005 Υπεύθυνος Εταιρικών Ανακοινώσεων
03.01.2005 Σύναψη Σύμβασης με HSBC Bank