Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

31.12.2009 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
31.12.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.12.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
16.12.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
11.12.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.12.2009 Ανακοίνωση - Roadshow με την National P & K Securities
30.11.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
27.11.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
25.11.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
17.11.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
15.09.2009 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
04.09.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
13.07.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
06.07.2009 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
26.06.2009 Ανακοίνωση για τη Διανομή Μερίσματος
25.06.2009 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
22.06.2009 Γνωστοποίηση Aλλαγής Σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
22.06.2009 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 19.06.2009
28.05.2009 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
28.05.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.05.2009 Ανακοίνωση για την ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.
22.05.2009 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
18.05.2009 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
13.05.2009 Ανακοίνωση για την Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
08.04.2009 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
27.03.2009 Αποτελέσματα χρήσης 2008
19.03.2009 Δελτίο Τύπου - Συμφωνία ΙΑΣΩ Νοτιών Προαστίων – INTRAKAT
06.03.2009 Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Διευθυντικών Στελεχών
04.03.2009 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
27.02.2009 Αναβολή Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
24.02.2009 Εκποίηση Κλασματικών Υπολοίπων
24.02.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.02.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
05.02.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
05.02.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
29.01.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
28.01.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
08.01.2009 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007