Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

26.11.2018 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.35562007
22.11.2018 Απάντηση σε Επιστολή Κεφαλαιαγοράς
19.11.2018 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.35562007
10.10.2018 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.35562007
09.10.2018 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.35562007
25.09.2018 Δελτίο Τύπου - Οικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2018
18.09.2018 Ανακοίνωση-Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2018
13.09.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
27.07.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
26.07.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
25.07.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
24.07.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
23.07.2018 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
23.07.2018 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
20.07.2018 Αποφασεις Μετ΄ Αναβολής Γ.Σ
20.07.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
19.07.2018 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556200
19.07.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
06.07.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
03.07.2018 Ανακοίνωση Περί Κλασματικών Υπολοίπων Μετοχών
02.07.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
22.06.2018 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
22.06.2018 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
22.06.2018 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
20.06.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
11.06.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
05.06.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
01.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΤΕΝΗΣ 22 06 2018
31.05.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
23.05.2018 Δεύτερη Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
23.05.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
08.05.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
26.04.2018 Οικονομικά αποτελέσματα ΙΑΣΩ 2017
25.04.2018 Οικονομικό Ημερολόγιο 2018
16.04.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
05.04.2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
05.04.2018 Ανακοίνωση - Για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΙΑΣΩ ΑΕ
05.04.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ολοκλήρωσης μεταβίβασης μετοχών θυγατρικής
23.03.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
20.03.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
19.03.2018 ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Άρθρου 4 Παρ.2ε του Ν.34012005
19.03.2018 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
13.03.2018 Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
07.03.2018 Ανακοίνωση Διαδικασίας Εκποίησης Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
12.02.2018 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
09.02.2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε της 09.02.2018 ώρα 12.00 π.μ.
09.02.2018 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΕΤ’ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε της 09.02.2018 ώρα 11.00 π.μ.
25.01.2018 Διευκρινίσεις σε Ερώτημα της Ε.Κ.
24.01.2018 Απάντηση σε Ερώτημα της Ε.Κ.
22.01.2018 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου_ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
22.01.2018 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου_ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
22.01.2018 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου_ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ
22.01.2018 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
22.01.2018 Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10.00π.μ