Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

30.12.2017 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.01.2018
27.12.2017 Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 22.01.2018
17.11.2017 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
06.11.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πώλησης Μετοχών Θυγατρικής
02.11.2017 Ανακοίνωση Περί Κλασματικών Υπολοίπων Μετοχών
11.10.2017 Ανακοίνωση- Έναρξη διαπραγματεύσεων πώλησης μετοχών θυγατρικής
09.10.2017 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556200
29.09.2017 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2017
27.09.2017 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
26.09.2017 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ Εξαμήνου 2017
08.08.2017 Ανακοίνωση - Για το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΙΑΣΩ ΑΕ
27.07.2017 Ανακοίνωση Για την ΑΜΚ Με Διανομή Δωρεάν Μετοχών
21.07.2017 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
20.07.2017 ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ Άρθρου 4 Παρ.2ε του Ν.34012005
27.06.2017 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ
23.06.2017 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
21.06.2017 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
02.06.2017 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 23.06.2017
25.05.2017 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2017
27.04.2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΣΩ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12 ΜΗΝΟΥ 2016
26.04.2017 Οικονομικό Ημερολόγιο 2017
26.04.2017 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2016