Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

29.12.2006 Ανακοίνωση
13.12.2006 Επιχειρηματικές Εξελίξεις
13.12.2006 Ανακοίνωση
23.11.2006 Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων 9μήνου
23.11.2006 Αποτελέσματα 9μήνου 2006
14.11.2006 Ανακοίνωση
18.10.2006 Απουλοποίηση Μετοχών
02.10.2006 Σημαντικές Επιχειρηματικές Εξελίξεις
25.09.2006 Συμμετοχή ΙΑΣΩ στο 1ο ετήσιο Ελληνικό Roadshow στο Λονδίνο
25.09.2006 Νέα Διευθυντικά Στελέχη
22.09.2006 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
01.09.2006 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2006
03.08.2006 Αύξηση Μ.Κ με αύξηση της Ο.Α της μετοχής
14.07.2006 Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος Χρήσεως 2005
11.07.2006 Αποφάσεις Τακτικής Γ.Σ 30.06.2006 - Ορθή επανάληψη
03.07.2006 Τροποποίηση Προγράμματος Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων 2006
03.07.2006 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.06.2006
27.06.2006 Σύναψη Ομολογιακού Δανείου
09.06.2006 Ανακοίνωση - Αποτελεσμάτα Α΄ Τριμήνου 2006
08.06.2006 Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών
07.06.2006 Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2006
09.05.2006 Απάντηση σε Επιστολή της Ε.Κ
04.05.2006 Απάντηση σε Επιστολή της Ε.Κ
03.04.2006 Απάντηση σε Επιστολή της Ε.Κ
27.02.2006 Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων 2006
30.01.2006 Απάντηση σε Επιστολή της Ε.Κ