Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

28.12.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
29.09.2016 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2016
21.09.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
20.09.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
20.09.2016 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων A' Εξαμήνου 2016
19.09.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
19.09.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
23.08.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
22.08.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
05.08.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
04.08.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
15.07.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
29.06.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
06.06.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν35562007
03.06.2016 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.06.2016
02.06.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν35562007
01.06.2016 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
01.06.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
31.05.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
27.05.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
16.05.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
13.05.2016 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 03.06.2016
13.05.2016 Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
25.04.2016 Ανακοίνωση Σχετικά με το Κράτος – Μέλος Καταγωγής
20.04.2016 Ανακοίνωση - Ορισμός νέας Ημερομηνίασ για την Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
30.03.2016 Δελτίο Τύπου Αποτελέσματα 2015
29.03.2016 Οικονομικό Ημερολόγιο 2016
24.03.2016 Ανακοίνωση - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων
21.03.2016 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2015
10.03.2016 Ανακοίνωση Διαδικασιάς Εκποίησης Κλασματικών Υπολοίπων
29.02.2016 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
29.02.2016 Ανακοίνωση ΙΑΣΩ