Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

28.11.2008 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008
27.11.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.11.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.11.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
11.11.2008 Σύναψη Κοινού Ομολογιακού Δανείου
30.10.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
16.10.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
15.10.2008 Ανακοίνωση περί Κλασματικών Υπολοίπων Μετοχών
13.10.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.10.2008 Αλλαγή Επωνυμίας
29.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
26.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
25.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
24.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
23.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
22.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
17.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
16.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
15.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
12.09.2008 Αναδιατύπωση της Έκθεσης Επισκόπησης του Ορκ. Ελεγκτή
11.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
10.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.09.2008 Συμμετοχή σε Roadshow με διοργανωτή τη Chevreux
08.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
05.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
04.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
03.09.2008 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
02.09.2008 Ανακοίνωση για Επιχειρηματικές Εξελίξεις - ΙΑΣΩ Παίδων
02.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
02.09.2008 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α' Εξαμήνου 2008
01.09.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.08.2008 Ανακοίνωση Σχέδιο Καταστατικού (τροποποίηση άρθρων 1,7 & 8)
12.08.2008 Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ της 03.09.2008
07.08.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
04.08.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
01.08.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
30.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
28.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
23.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
21.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
17.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
11.07.2008 Ανακοίνωση Εισαγωγής Δωρεάν Μετοχών απο Split
02.07.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
30.06.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
24.06.2008 Συμμετοχή του Ομίλου ΙΑΣΩ στο 3ο South Europe Midcap Event
20.06.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.06.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
17.06.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.06.2008 Ανακοίνωση για τη Διανομή Μερίσματος
06.06.2008 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 06.06.2008
30.05.2008 Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2008
28.05.2008 Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού (καταστατικό)
19.05.2008 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
15.05.2008 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
15.05.2008 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση της 06.06.2008
15.05.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
13.05.2008 Ετήσια Παρουσίαση Αναλυτών
13.05.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.05.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
06.05.2008 Ολοκλήρωση της Αύξησης του Μ.Κ της ΙΑΣΩ General Α.Ε.
24.04.2008 Διάθεση Ετήσιου Δελτίου Χρήσεως 2007
10.04.2008 Σχολιασμός Δημοσιεύματος
02.04.2008 Πρόταση Δ.Σ για Μέρισμα Χρήσης 2007
26.03.2008 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2008
19.03.2008 Αποτελέσματα Χρήσης 2007
12.03.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
12.03.2008 Ανακοίνωση - Νέα Στελέχη
05.03.2008 Ανακοίνωση - Νέα Διευθυντικά Στελέχη
03.03.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.02.2008 Ανακοίνωση - Νέα Διευθυντικά Στελέχη
26.02.2008 Ανακοίνωση σχετικά με την ΑΜΚ της ΙΑΣΩ General Α.Ε.
22.02.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
15.02.2008 Ανακοίνωση Σχετικά με την Ε.Γ.Σ.της ΙΑΣΩ General Α.
Ε 13.02.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
11.02.2008 Ανακοίνωση
11.02.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
23.01.2008 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007