Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

2 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
2 Γνωστοποίηση Αλλαγής Δ.Σ
2 Αποφάσεις της Μετ΄αναβολή Τακτικής Γ.Σ 21.06.2012
28.11.2012 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 9μηνου 2012
23.11.2012 Παραγραφή Μερίσματος 2006
19.10.2012 Ανακοίνωση – Συμμετοχή στον Διαγωνισμό του «Ερρικός Ντυνάν»
30.08.2012 Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2012
28.08.2012 Ανακοίνωση – Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ Εξαμήνου 2012
25.06.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
20.06.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
11.06.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
08.06.2012 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 08.06.2012
07.06.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
30.05.2012 Παρουσίαση του Ιασώ σε Επενδυτές και Αναλυτές
5.05.2012 Ανακοίνωση - Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού
5.05.2012 Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
25.05.2012 Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικου (προτ. στην Τακτική Γ.Σ 08.06.2012)
18.05.2012 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
30.04.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
18.04.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
02.04.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
29.03.2012 Οικονομικό Ημερολόγιο 2012
29.03.2012 Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα 2011
28.03.2012 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 2011
28.03.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
09.03.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
08.03.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
07.03.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
22.02.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
21.02.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
21.02.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007 1
09.02.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
01.02.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
17.01.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007
02.01.2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556-2007