Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς Χ.Α

30.11.2015 Όμιλος ΙΑΣΩ - Αποτελέσματα 9μήνου 2015
27.11.2015 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 9μήνου
09.11.2015 Ανακοίνωση περί κλασματικών υπολοίπων μετοχών
31.08.2015 Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Αʼ Εξαμήνου 2015
27 08 2015 Ανακοίνωση Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α Εξαμήνου 2015
22.06.2015 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
19.06.2015 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.06.2015
17.06.2015 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
10.06.2015 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007
28.05.2015 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.06.2015
28.05.2015 Ανακοίνωση Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού
26.05.2015 Ανακοίνωση - Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων 3μήνου
19.05.2015 Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2015
28.05.2015 Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2015
08.04.2015 Ανακοίνωση
31.03.2015 Οικονομικό Ημερολόγιο 2015
31.03.2015 Αύξηση κύκλου εργασιών και μικτών κερδών στο 2014
11.03.2015 Γνωστοποίηση Αλλαγής Δ.Σ
11.03.2015 Αποφάσεις Έκτακτης Γ.Σ 11.03.2015
09.03.2015 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωμάτων Ψήφου
05.01.2015 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.35562007