Ρευματολογικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Ρευματολογικό
Το Ρευματολογικό Τμήμα του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική προσφέρει σύγχρονες, εξειδικευμένες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξασφαλίζοντας την ορθή διάγνωση και άμεση αντιμετώπιση όλων των ρευματικών αυτοάνοσων παθήσεων.

Στο Ρευματολογικό Τμήμα διαγιγνώσκονται, αντιμετωπίζονται και παρακολουθούνται σε τακτική βάση οι εξής παθήσεις:

Το Ρευματολογικό Τμήμα του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική παρέχει ολοκληρωμένη και σφαιρική θεραπευτική προσέγγιση των ρευματικών αυτοάνοσων νοσημάτων ανάλογα με την αρμόζουσα αντιμετώπιση:

  • Τοπικές εγχύσεις στα Εξωτερικά Ιατρεία (παρακεντήσεις και εγχύσεις σε αρθρώσεις-θυλάκους-μαλακά μόρια)
  • Ενδοφλέβιες εγχύσεις στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας κατόπιν προγραμματισμού σε ασθενείς που έχουν αντίστοιχες ενδείξεις (βιολογικοί παράγοντες, κυκλοφωσφαμίδη, διφωσφονικά)
  • Σε νοσηλευόμενους ασθενείς άλλων ειδικοτήτων και τμημάτων  
  • Πρόγραμμα αποκατάστασης όποτε αυτό χρειάζεται, σε συνεργασία με Φυσιοθεραπευτές
  • Αντιμετώπιση του ασθενούς σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες εάν απαιτείται (Ορθοπεδική,  Νεφρολογία, Δερματολογία, Νευρολογία, κ.α.)  

Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με:  

  • Τα υπερσύγχρονα Κεντρικά Εργαστήρια (Βιοχημικό, Αιματολογικό, Ανοσολογικό) της Κλινικής, τα οποία υποστηρίζουν την κλινική διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών του τμήματος, εξασφαλίζοντας την τήρηση ενός ηλεκτρονικού αρχείου για κάθε ασθενή που πραγματοποιεί τις εξετάσεις του στο ΙΑΣΩ
  • Το τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων όπου πραγματοποιούνται τελευταίας τεχνολογίας απεικονιστικές εξετάσεις (ψηφιακές ακτινογραφίες, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, μέτρησης οστικής πυκνότητας κ.α.)  
  • Το Παθολογοανατομικό Τμήμα όπου εξετάζεται ιστολογικά το βιοπτικό υλικό  οποιουδήποτε οργάνου
  • Όλες τις Κλινικές και τα Τμήματα για την κάλυψη των συνυπαρχουσών ρευματικών νόσων ή συμπτωμάτων σε ασθενείς που νοσηλεύονται για άλλες παθήσεις (ογκολογικές, παθολογικές, χειρουργικές κ.λπ.).

Το Ρευματολογικό Εξωτερικό Ιατρείο του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική στην Αθήνα λειτουργεί κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και εκτάκτως, εφόσον είναι εφικτό. Καλέστε για περισσότερες πληροφορίες ή δείτε όλα τα διαθέσιμα Εξωτερικά Ιατρεία εδώ.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ωράριο λειτουργίας:

Στελέχωση
Υπεύθυνη Ρευματολογικού Ιατρείου
Επιστημονική Συνεργάτης

Νέα