Οφθαλμολογικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Οφθαλμολογικό

Ο ετήσιος οφθαλμολογικός έλεγχος είναι πολύ σημαντικός για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των οφθαλμικών παθήσεων.  Στους έμπειρους χειρουργούς οφθαλμιάτρους  του οφθαλμολογικού εξωτερικού ιατρείου ενηλίκων θα ελεγχθείτε μεταξύ άλλων για παθήσεις όπως καταρράκτης, εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, γλαύκωμα, διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό) αλλά και σύνδρομα προσαρμογής στην κοντινή εργασία (κινητό, υπολογιστής, κ.λπ.).

Στον χώρο του νοσοκομείου πραγματοποιούνται:

  • Οπτική οξύτητα, Έλεγχος με σιγμοειδή λυχνία
  • Τονομέτρηση, Γωνιοσκοπία
  • Έλεγχος Χρωματικής αντίληψης
  • Διαθλαστικός έλεγχος
  • Βυθοσκόπηση

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα