Καρδιολογικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Καρδιολογικό

Τηλεφωνικό κέντρο

210 618 4000
Το Καρδιολογικό Ιατρείο του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική έχει στη διάθεσή του εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας υψηλής ευκρίνειας για ταχύτερο και έγκυρο διαγνωστικό αποτέλεσμα. Είναι στελεχωμένο με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη συστηματική παρακολούθηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα