Ωτορινολαρυγγολογικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Ωτορινολαρυγγολογικό

Τηλεφωνικό κέντρο

210 618 4000

Στο εξωτερικό ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο του ΙΑΣΩ Γενική Κλινική πραγματοποιείται κλινική εξέταση ώτων, ρινός, φάρυγγος, λάρυγγος, σιελογόνων αδένων και τραχήλου. Πραγματοποιούνται οι εξετάσεις: ακοόγραμμα, τυμπανόγραμμα - έλεγχος ακουστικών αντανακλαστικών, ωτοακουστικές εκπομπές, ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους, θερμός - ψυχρός διακλυσμός, ηλεκτρονυσταγμογραφία. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ενδοσκοπικού ελέγχου των περιοχών της ρινός, του ρινοφάρυγγος και του λάρυγγος με εύκαμπτο και άκαμπτο ενδοσκόπιο και φωτογραφική καταγραφή των ευρημάτων.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας: