Νευροχειρουργικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Νευροχειρουργικό (Εξωτερικά Ιατρεία) - ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, Αθήνα

Το Εξωτερικό Ιατρείο Νευροχειρουργικής είναι στελεχωμένο από εξειδικευμένους ιατρούς που παρέχουν διάγνωση και θεραπεία σε μεγάλη γκάμα νευροχειρουργικών παθήσεων.

Αναλυτικότερα:

  • Εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης (δισκοκήλες, στενώσεις κλπ)
  • Ογκολογία Κεντρικού Νευρικού
  • Υδροκέφαλος
  • Τραυματισμοί Κεντρικού Νευρικού
  • Αγγειακές παθήσεις νευρικού συστήματος
  • Σύνδρομο Chiari, συριγγομυελία, λίπωμα σπονδυλικής στήλης και λοιπά συγγενή νοσήματα


Υποστηρίζεται από πλήρη ακτινολογική διαγνωστική (όπως μαγνητικός τομογράφος 3T και αξονικός τομογράφος) και από πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες (όπως νευροπλοήγηση, μικροσκόπιο και νευροενδοσκόπιο).

Πληροφορίες

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα