Νεφρολογικό

Εξωτερικά Ιατρεία
Νεφρολογικό

Τηλεφωνικό κέντρο

210 618 4000
Το Νεφρολογικό Ιατρείο αναλαμβάνει τη διάγνωση και παρακολούθηση ασθενών με νεφρολογικές παθήσεις. Παρακολουθούνται ασθενείς με χρόνια οξέα νεφρολογικά προβλήματα. Το έμπειρο ιατρικό προσωπικό έχει στη διάθεσή του όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την διεξαγωγή ολοκληρωμένης διάγνωσης και την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας.

Πληροφορίες

Τηλέφωνα τμήματος:

Ώρες λειτουργίας:

Νέα